Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Monede comemorative de 2 EUR

Mijloace legale de plată în întreaga zonă euro

Fiecare țară care utilizează euro ca monedă oficială poate emite două monede comemorative pe an. Aceste monede au aceleași caracteristici, proprietăți și fețe comune ca și monedele obișnuite de 2 EUR. Deosebirea constă în elementele grafice comemorative de pe fața lor națională. Numai monedele de 2 EUR pot face obiectul unei emisiuni comemorative.

Monedele comemorative de 2 EUR reprezintă mijloace legale de plată în întreaga zonă euro, ceea ce înseamnă că pot fi folosite – și trebuie acceptate – la fel ca orice alte monede euro.

Cele mai multe dintre monede comemorează evenimente istorice sau atrag atenția asupra unor evenimente actuale care prezintă importanță din punct de vedere cultural. De exemplu, prima monedă comemorativă de 2 EUR a fost emisă de Grecia pentru a marca desfășurarea Jocurilor Olimpice la Atena în anul 2004.

Deși BCE este responsabilă de aprobarea volumului maxim de monede, inclusiv monede comemorative, pe care le poate emite fiecare țară, conceperea și emiterea acestora rămân de competența autorităților naționale.

Monede emise în comun de toate țările din zona euro

Cinci monede comemorative au fost emise în comun:

  1. în luna martie 2007, pentru a celebra cea de-a 50-a aniversare a semnării Tratatului de la Roma;
  2. în luna ianuarie 2009, pentru a marca cea de-a 10-a aniversare a Uniunii Economice și Monetare;
  3. în luna ianuarie 2012, pentru a comemora 10 ani de existență a bancnotelor și monedelor euro;
  4. în luna august 2015, pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a drapelului UE.
  5. și, în luna iulie 2022, pentru a aniversa cei 35 de ani de existență a programului Erasmus.

De regulă, fiecare țară din zona euro poate emite numai două monede comemorative de 2 EUR pe an. În mod excepțional, este permisă emiterea unei a treia monede, cu condiția ca aceasta să fie emisă în comun de toate țările din zona euro și să comemoreze un eveniment de importanță europeană.

Aceste monede emise în comun prezintă elemente grafice comune pe fața națională, precum și denumirea țării emitente și cea a evenimentului comemorat în limba (limbile) respectivă (respective).

Actualizarea informațiilor referitoare la monedele comemorative de 2 EUR pe website-ul BCE

Spre deosebire de bancnote, monedele euro țin de competența autorităților naționale, și nu de cea a BCE.

Dacă o țară intenționează să emită o monedă comemorativă de 2 EUR, aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană, dar nu are nicio obligație de raportare față de BCE în această privință. Comisia publică informația relevantă în Jurnalul Oficial al UE (seria C).

Jurnalul Oficial reprezintă sursa multilingvă oficială pe baza căreia BCE își actualizează paginile web referitoare la monedele euro. Procesul de raportare, traducerea în 23 de limbi și publicarea pot necesita timp. Prin urmare, este posibil ca paginile referitoare la monede de pe website-ul BCE să nu fie întotdeauna la zi.

Toate paginile din această secțiune