European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Monede comemorative de 2 EUR

Fiecare țară poate emite două monede comemorative pe an. Aceste monede au aceleași caracteristici și proprietăți și aceeași față comună ca și monedele obișnuite de 2 EUR. Deosebirea constă în elementele grafice comemorative de pe fața națională a monedelor. Numai monedele de 2 EUR pot face obiectul unei emisiuni comemorative.

Acestea reprezintă mijloace legale de plată în întreaga zonă euro,

Acestea reprezintă mijloace legale de plată în întreaga zonă euro. ceea ce înseamnă că pot fi folosite – și trebuie acceptate – la fel ca orice altă monedă euro.

Cele mai multe dintre aceste monede comemorează aniversarea unor evenimente istorice sau atrag atenția asupra unor evenimente actuale de importanță istorică. Prima monedă comemorativă de 2 EUR a fost emisă de Grecia, cu ocazia desfășurării Jocurilor Olimpice de la Atena, în anul 2004.

Conceperea și emiterea monedelor țin de competența fiecărei țări din zona euro. Rolul BCE în ceea ce privește atât monedele comemorative, cât și toate celelalte monede, este de a aproba volumul maxim de monede pe care îl poate emite fiecare țară.

Monede emise în comun de toate țările din zona euro

Patru monede comemorative au fost emise în comun:

  1. în luna martie 2007, pentru a celebra cea de-a 50-a aniversare a semnării Tratatului de la Roma;
  2. în luna ianuarie 2009, pentru a marca cea de-a 10-a aniversare a Uniunii Economice și Monetare;
  3. în luna ianuarie 2012, pentru a comemora 10 ani de existență a bancnotelor și monedelor euro,
  4. în luna august 2015, pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a drapelului UE.

De regulă, fiecare țară din zona euro poate emite numai două monede comemorative de 2 EUR pe an. În mod excepțional, este permisă emiterea unei a treia monede, cu condiția ca aceasta să fie emisă în comun cu alte țări și să comemoreze evenimente de importanță europeană.

Aceste monede prezintă elemente grafice comune pe fața națională, pe care sunt gravate denumirea țării emitente și cea a evenimentului comemorat în limba (limbile) respectivă (respective).

Actualizarea informațiilor referitoare la monedele comemorative de 2 EUR pe website-ul BCE

Spre deosebire de bancnote, monedele euro țin încă de competența autorităților naționale, și nu de cea a BCE.

Dacă o țară din zona euro intenționează să emită o monedă comemorativă de 2 EUR, aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană. Țările din zona euro nu au nicio obligație de raportare față de BCE în această privință. Comisia publică informația în versiunea multilingvă a Jurnalului Oficial al UE (seria C).

Jurnalul Oficial reprezintă sursa autorizată pe baza căreia BCE actualizează informațiile de pe website-ul propriu referitoare la monedele euro. Procesul de raportare, traducerea în 23 de limbi și publicarea conduc la întârzieri inevitabile. Prin urmare, paginile referitoare la monede de pe website-ul BCE nu pot fi întotdeauna actualizate în timp util, așa cum și-ar dori utilizatorii.

Toate paginile din această secțiune