Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Organigrama BCE

Comitetul executiv

Biroul de protecție a datelor

Audit intern

 • Asistență pentru audit și anchete
 • Misiuni de audit

Cancelaria Comitetului executiv

Centrul privind schimbările climatice

Economie

 • Analiza ciclurilor economice
 • Modelarea prognozelor și politicilor
 • Ofertă, piețele forței de muncă și supraveghere
 • Politici fiscale
 • Prețuri și costuri
 • Sectorul extern al zonei euro și adoptarea euro

Infrastructura pieței și plăți

 • Asistență în materie de infrastructură a pieței
 • Dezvoltarea infrastructurii pieței
 • Gestionarea infrastructurii pieței
 • Inovarea și integrarea piețelor
 • Monitorizare

Euro digital

 • Poziționare și comunicare
 • Proiectarea și execuția produsului
 • Propunere de produs

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

 • Finanțare bazată pe piață
 • Modelarea testării la stres
 • Politică macroprudențială
 • Reglementare și politică financiară
 • Risc sistemic și instituții financiare

Relații internaționale și europene

 • Analiza politicilor internaționale
 • Biroul reprezentativ al BCE la Bruxelles
 • Biroul reprezentativ al BCE la Londra
 • Biroul reprezentativ al BCE la Washington
 • Evoluții externe
 • Instituții și foruri ale UE

Secretariatul CERS

Statistică

 • Aplicații și instrumente statistice
 • Date analitice privind creditele și date de referință
 • Date privind supravegherea bancară
 • Date privind titlurile de valoare și piețele financiare
 • Statistici externe și conturi sectoriale
 • Statistici monetare și economice

Biroul de date

 • Biroul de date

Funcția de mediere

Bancnote

 • Evoluția numerarului
 • Gestionarea numerarului

Comunicare

 • Comunicare cu publicul
 • Comunicare strategică
 • Design și comunicare digitală
 • Redacție
 • Servicii lingvistice

Gestionarea riscurilor

 • Analiza riscurilor
 • Strategia de risc

Operațiuni de piață

 • Analiza operațiunilor de piață
 • Operațiuni pe piețele de obligațiuni și operațiuni internaționale
 • Piață monetară și lichiditate
 • Servicii privind operațiunile financiare
 • Sisteme ale operațiunilor de piață

Politică monetară

 • Analiză monetară
 • Piețe de capital/structură financiară
 • Strategia de politică monetară

Secretariat

 • Guvernanța informației
 • Secretariat

Biroul de conformitate și guvernanță

 • Conformitate și guvernanță

Servicii juridice

 • Drept financiar
 • Drept instituțional
 • Drept în materie de supraveghere
 • Legislație

Studii

 • Studii de politică monetară
 • Studii financiare

Managerul principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer)

Resurse umane

 • Managementul talentelor
 • Parteneriate profesionale
 • Servicii aferente personalului

Sisteme informatice

 • Aplicații de analiză a datelor
 • Aplicații prudențiale
 • Grupul de echipe DevOps
 • Inovare și arhitectură
 • Servicii de infrastructură și operațiuni informatice
 • Servicii de securitate digitală
 • Servicii organizaționale și operaționale

Servicii de guvernanță și transformare

Servicii corporative

Administrație

 • Echipamente și întreținere
 • Protecție și pază
 • Servicii administrative

Finanțe

 • Achiziții centrale
 • Buget și control
 • Contabilitate și raportare financiară

Grupul pentru eficacitate organizațională

Gestionarea riscurilor operaționale și a continuității activității

Președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere

Inspecții la fața locului și investigații privind modelele interne

 • Inspecții privind riscurile financiare
 • Inspecții privind riscurile nefinanciare
 • Investigații privind modelele interne
 • Operațiuni și integrare

Guvernanță și operațiuni la nivelul MUS

 • Autorizare
 • Evaluarea competenței și onorabilității
 • Executare și sancțiuni
 • Secretariatul MUS
 • Tehnologie și inovare

Instituții universale și diversificate

 • Serviciile 1-6

Strategie și riscuri în materie de supraveghere

 • Analiză și riscuri strategice
 • Biroul de planificare strategică
 • Riscuri în materie de supraveghere - Riscuri financiare
 • Riscuri în materie de supraveghere - Riscuri nefinanciare

Bănci sistemice și internaționale

 • Serviciile 1-6

Instituții specializate și instituții mai puțin semnificative

 • Monitorizare instituțională și sectorială
 • Serviciile 1-5

Supraveghere orizontală

 • Experți în piețe de capital și trezorerie
 • Experți în riscul de credit
 • Experți în riscuri nefinanciare
 • Experți în testări la stres
 • Metodologia de supraveghere
 • Model de afaceri, capital și crize
 • Politici de supraveghere

Toate paginile din această secțiune