Comitetul executiv

Audit intern

 • Misiuni de audit 1
 • Misiuni de audit 2

Cancelaria Comitetului executiv

Economie

 • Modelarea prognozelor și politicilor

Evoluții economice

 • Analiza ciclurilor economice
 • Ofertă, piețele forței de muncă și supraveghere
 • Politici fiscale
 • Prețuri și costuri
 • Sectorul extern al zonei euro și adoptarea euro

Politică monetară

 • Analiză monetară
 • Piețe de capital/structură financiară
 • Strategia de politică monetară

Infrastructura pieței și plăți

 • Asistență în materie de infrastructură a pieței
 • Dezvoltarea infrastructurii pieței
 • Gestionarea infrastructurii pieței
 • Integrarea pieței
 • Monitorizare

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

 • Finanțare bazată pe piață
 • Modelarea testării la stres
 • Politică macroprudențială
 • Reglementare și politică financiară
 • Risc sistemic și instituții financiare

Secretariat

 • Guvernanța informației
 • Secretariat

Biroul de conformitate și guvernanță

 • Conformitate și guvernanță

Servicii juridice

 • Drept financiar
 • Drept instituțional
 • Drept în materie de supraveghere
 • Legislație

Studii

 • Studii de politică monetară
 • Studii financiare

Bancnote

 • Evoluția numerarului
 • Gestionarea numerarului

Comunicare

 • Comunicare internă și relații publice
 • Relații mass-media globale
 • Servicii lingvistice
 • Web și comunicare digitală

Gestionarea riscurilor

 • Analiza riscurilor
 • Strategia de risc

Operațiuni de piață

 • Analiza operațiunilor de piață
 • Operațiuni pe piețele de obligațiuni și operațiuni internaționale
 • Piață monetară și lichiditate
 • Servicii privind operațiunile financiare
 • Sisteme ale operațiunilor de piață

Relații internaționale și europene

 • Analiza politicilor internaționale
 • Biroul reprezentativ al BCE la Bruxelles
 • Evoluții externe
 • Instituții și foruri ale UE
 • Reprezentanța BCE la Washington

Secretariatul CERS

Statistică

 • Aplicații și instrumente statistice
 • Date analitice privind creditele și date de referință
 • Date privind supravegherea bancară
 • Date privind titlurile de valoare și piețele financiare
 • Statistici externe și conturi sectoriale
 • Statistici monetare și economice

Managerul principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer)

Gestionarea riscurilor operaționale și a continuității activității

Administrație

 • Echipamente și întreținere
 • Protecție și pază
 • Servicii administrative

Resurse umane

 • Managementul talentelor
 • Parteneriate profesionale
 • Servicii aferente personalului

Servicii de guvernanță și transformare

Grupul pentru eficacitate organizațională

Finanțe

 • Achiziții centrale
 • Buget și control
 • Contabilitate
 • Raportare financiară

Sisteme informatice

 • Aplicații de analiză a datelor
 • Aplicații de execuție
 • Aplicații interne
 • Aplicații prudențiale
 • Inovare și arhitectură
 • Servicii de infrastructură și operațiuni informatice
 • Servicii de securitate digitală

Președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere

Supraveghere microprudențială I

 • Supravegherea băncilor semnificative I-VII

Supraveghere microprudențială III

 • Analiză și sprijin metodologic
 • Monitorizare instituțională și sectorială
 • Monitorizare în scopuri de supraveghere și relații cu ANC

Secretariatul Consiliului de supraveghere

 • Asigurarea calității procesului de supraveghere
 • Autorizare
 • Executare și sancțiuni
 • Procesul decizional în cadrul MUS

Supraveghere microprudențială II

 • Supravegherea băncilor semnificative VIII-XV

Supraveghere microprudențială IV

 • Analiza riscurilor la nivelul MUS
 • Elaborare de metodologii și standarde
 • Gestionarea crizelor
 • Inspecții la fața locului centralizate
 • Modele interne
 • Planificarea și coordonarea Programului de supraveghere prudențială
 • Politici de supraveghere