Comitetul executiv

Audit intern

  Servicii:

 • Misiuni de audit 1
 • Misiuni de audit 2

Cancelaria Comitetului executiv

Economie

Direcția evoluții economice

  Servicii:

 • Convergență și competitivitate
 • Politici fiscale
 • Prețuri și costuri
 • Producție și cerere
 • Supraveghere la nivel de țară

Direcția politică monetară

  Servicii:

 • Analiză monetară
 • Piețe de capital/structură financiară
 • Strategia de politică monetară

Infrastructura pieței și plăți

  Servicii:

 • Dezvoltarea infrastructurii pieței
 • Gestionarea infrastructurii pieței
 • Integrarea pieței
 • Monitorizare

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

  Servicii:

 • Legături macrofinanciare
 • Politici macrofinanciare
 • Reglementare financiară
 • Supravegherea stabilității financiare

Secretariat

  Servicii:

 • Biroul de conformitate și guvernanță
 • Secretariat
 • Servicii de gestionare a informațiilor

Servicii juridice

  Servicii:

 • Drept financiar
 • Drept instituțional
 • Drept în materie de supraveghere
 • Legislație

Studii

  Servicii:

 • Studii de politică monetară
 • Studii financiare

Bancnote

  Servicii:

 • Evoluția numerarului
 • Gestionarea numerarului

Comunicare

  Servicii:

 • Activități de informare
 • Relații mass-media globale
 • Servicii lingvistice
 • Web și comunicare digitală

Gestionarea riscurilor

  Servicii:

 • Analiza riscurilor
 • Strategia de risc

Operațiuni de piață

  Servicii:

 • Analiza operațiunilor de piață
 • Operațiuni pe piețele de obligațiuni și operațiuni internaționale
 • Piață monetară și lichiditate
 • Servicii privind operațiunile financiare
 • Sisteme ale operațiunilor de piață

Relații internaționale și europene

  Servicii:

 • Analiza politicilor internaționale
 • Cooperare și relații internaționale
 • Evoluții externe
 • Instituții și foruri ale UE (include Biroul reprezentativ al BCE la Bruxelles)
 • Reprezentanța BCE la Washington

Secretariatul CERS

Statistică

  Servicii:

 • Dezvoltarea/coordonarea statisticilor
 • Servicii pentru informații statistice
 • Statistici internaționale
 • Statistici în materie de supraveghere
 • Statistici macroeconomice
 • Statistici monetare și financiare

Managerul principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer)

Administrație

  Servicii:

 • Echipamente și întreținere
 • Protecție și pază
 • Servicii administrative

Resurse umane

  Servicii:

 • Managementul talentelor
 • Parteneriate profesionale
 • Servicii aferente personalului

Finanțe

  Servicii:

 • Achiziții centrale
 • Buget și control
 • Contabilitate
 • Raportare financiară

Sisteme informatice

  Servicii:

 • Aplicații analitice
 • Aplicații de execuție
 • Guvernanță IT și relații de afaceri
 • Infrastructură și operațiuni informatice
 • Securitate și arhitectură informatică
 • Sisteme informatice interne

Consiliul de supraveghere

Supraveghere microprudențială I

  Servicii:

 • Supravegherea băncilor semnificative I-VII

Supraveghere microprudențială III

  Servicii:

 • Analiză și sprijin metodologic
 • Monitorizare instituțională și sectorială
 • Monitorizare în scopuri de supraveghere și relații cu ANC

Secretariatul Consiliului de supraveghere

Supraveghere microprudențială II

  Servicii:

 • Supravegherea băncilor semnificative VIII-XV

Supraveghere microprudențială IV

  Servicii:

 • Analiza riscurilor la nivelul MUS
 • Asigurarea calității procesului de supraveghere
 • Autorizare
 • Elaborare de metodologii și standarde
 • Executare și sancțiuni
 • Gestionarea crizelor
 • Inspecții la fața locului centralizate
 • Modele interne
 • Planificarea și coordonarea Programului de supraveghere prudențială
 • Politici de supraveghere