Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Organigrama BCE

Comitetul executiv

Audit intern

 • Asistență pentru audit și anchete
 • Misiuni de audit

Cancelaria Comitetului executiv

Centrul privind schimbările climatice

Economie

 • Analiza ciclurilor economice
 • Modelarea prognozelor și politicilor
 • Ofertă, piețele forței de muncă și supraveghere
 • Politici fiscale
 • Prețuri și costuri
 • Sectorul extern al zonei euro și adoptarea euro

Infrastructura pieței și plăți

 • Asistență în materie de infrastructură a pieței
 • Dezvoltarea infrastructurii pieței
 • Gestionarea infrastructurii pieței
 • Inovarea și integrarea piețelor
 • Monitorizare

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

 • Finanțare bazată pe piață
 • Modelarea testării la stres
 • Politică macroprudențială
 • Reglementare și politică financiară
 • Risc sistemic și instituții financiare

Relații internaționale și europene

 • Analiza politicilor internaționale
 • Biroul reprezentativ al BCE la Bruxelles
 • Evoluții externe
 • Instituții și foruri ale UE
 • Reprezentanța BCE la Londra
 • Reprezentanța BCE la Washington

Secretariatul CERS

Statistică

 • Aplicații și instrumente statistice
 • Date analitice privind creditele și date de referință
 • Date privind supravegherea bancară
 • Date privind titlurile de valoare și piețele financiare
 • Statistici externe și conturi sectoriale
 • Statistici monetare și economice

Bancnote

 • Evoluția numerarului
 • Gestionarea numerarului

Comunicare

 • Comunicare internă și relații publice
 • Relații mass-media globale
 • Servicii lingvistice
 • Web și comunicare digitală

Gestionarea riscurilor

 • Analiza riscurilor
 • Strategia de risc

Operațiuni de piață

 • Analiza operațiunilor de piață
 • Operațiuni pe piețele de obligațiuni și operațiuni internaționale
 • Piață monetară și lichiditate
 • Servicii privind operațiunile financiare
 • Sisteme ale operațiunilor de piață

Politică monetară

 • Analiză monetară
 • Piețe de capital/structură financiară
 • Strategia de politică monetară

Secretariat

 • Guvernanța informației
 • Secretariat

Biroul de conformitate și guvernanță

 • Conformitate și guvernanță

Servicii juridice

 • Drept financiar
 • Drept instituțional
 • Drept în materie de supraveghere
 • Legislație

Studii

 • Studii de politică monetară
 • Studii financiare

Managerul principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer)

Resurse umane

 • Managementul talentelor
 • Parteneriate profesionale
 • Servicii aferente personalului

Sisteme informatice

 • Aplicații de analiză a datelor
 • Aplicații de execuție
 • Aplicații interne
 • Aplicații prudențiale
 • Inovare și arhitectură
 • Servicii de infrastructură și operațiuni informatice
 • Servicii de securitate digitală

Servicii de guvernanță și transformare

Servicii corporative

Administrație

 • Echipamente și întreținere
 • Protecție și pază
 • Servicii administrative

Finanțe

 • Achiziții centrale
 • Buget și control
 • Contabilitate și raportare financiară

Grupul pentru eficacitate organizațională

Gestionarea riscurilor operaționale și a continuității activității

Președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere

Inspecții la fața locului și investigații privind modelele interne

 • Inspecții privind riscurile financiare
 • Inspecții privind riscurile nefinanciare
 • Investigații privind modelele interne
 • Operațiuni și integrare

Guvernanță și operațiuni la nivelul MUS

 • Autorizare
 • Evaluarea competenței și onorabilității
 • Sancțiuni
 • Secretariatul MUS
 • Tehnologie și inovare

Instituții universale și diversificate

 • Serviciile 1-6

Strategie și riscuri în materie de supraveghere

 • Analiză și riscuri strategice
 • Riscuri în materie de supraveghere - Riscuri financiare
 • Riscuri în materie de supraveghere - Riscuri nefinanciare
 • to be translated

Bănci sistemice și internaționale

 • Serviciile 1-6

Instituții specializate și instituții mai puțin semnificative

 • Monitorizare instituțională și sectorială
 • Serviciile 1-5

Supraveghere orizontală

 • Experți în piețe de capital și trezorerie
 • Experți în riscul de credit
 • Experți în riscuri nefinanciare
 • Experți în testări la stres
 • Metodologia de supraveghere
 • Modelul de afaceri și adecvarea capitalului
 • Politici de supraveghere

Toate paginile din această secțiune