Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB organizācijas shēma

Valde

Datu aizsardzības birojs

Banknošu direktorāts

 • Naudas attīstības nodaļa
 • Naudas pārvaldības nodaļa

ESRK Sekretariāts

Juridiskais ģenerāldirektorāts

 • Finanšu tiesību nodaļa
 • Institucionālo tiesību nodaļa
 • Tiesību aktu nodaļa
 • Uzraudzības tiesību nodaļa

Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāts

 • Finanšu regulēšanas un politikas nodaļa
 • Makroprudenciālās politikas nodaļa
 • Sistēmisko risku un finanšu iestāžu nodaļa
 • Stresa testu modelēšanas nodaļa
 • Tirgus finansējuma nodaļa

Pētniecības ģenerāldirektorāts

 • Finanšu izpētes nodaļa
 • Monetārās politikas izpētes nodaļa

Sekretariāta ģenerāldirektorāts

 • Informācijas pārvaldības nodaļa
 • Sekretariāts

Atbilstības un pārvaldības birojs

 • Atbilstības un pārvaldības nodaļa

Statistikas ģenerāldirektorāts

 • Analītisko kredītu datu un pamatdatu nodaļa
 • Ārējās statistikas un sektoru kontu nodaļa
 • Banku uzraudzības datu nodaļa
 • Monetārās un tautsaimniecības statistikas nodaļa
 • Statistikas lietojumprogrammu un rīku nodaļa
 • Vērtspapīru un finanšu tirgu datu nodaļa

Datu birojs

 • Datu birojs

Tirgus operāciju ģenerāldirektorāts

 • Finanšu operāciju pakalpojumu nodaļa
 • Naudas tirgus un likviditātes nodaļa
 • Obligāciju tirgu un starptautisko operāciju nodaļa
 • Tirgus operāciju analīzes nodaļa
 • Tirgus operāciju sistēmu nodaļa

Mediācijas funkcija

Ekonomikas ģenerāldirektorāts

 • Cenu un izmaksu nodaļa
 • Ekonomiskās attīstības cikla analīzes nodaļa
 • Euro zonas ārējā sektora un euro ieviešanas nodaļa
 • Fiskālās politikas nodaļa
 • Piedāvājuma, darbaspēka un pārraudzības nodaļa
 • Prognozēšanas un politikas modelēšanas nodaļa

Iekšējā audita direktorāts

 • Audita atbalsta un izpētes nodaļa
 • Audita uzdevumu nodaļa

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

 • Publiskās komunikācijas nodaļa
 • Stratēģiskās komunikācijas nodaļa
 • Valodu nodaļa
 • Vizuālās un digitālās komunikācijas nodaļa
 • Ziņu nodaļa

Monetārās politikas ģenerāldirektorāts

 • Kapitāla tirgu un finanšu struktūras nodaļa
 • Monetārās analīzes nodaļa
 • Monetārās politikas stratēģijas nodaļa

Riska vadības direktorāts

 • Risku analīzes nodaļa
 • Risku stratēģijas nodaļa

Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāts

 • Ārējās attīstības nodaļa
 • ECB pārstāvniecības birojs Briselē
 • ECB pārstāvniecības birojs Londonā
 • ECB pārstāvniecības birojs Vašingtonā
 • ES iestāžu un forumu nodaļa
 • Starptautiskās politikas analīzes nodaļa

Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāts

 • Pārraudzības nodaļa
 • Tirgus infrastruktūras atbalsta nodaļa
 • Tirgus infrastruktūras attīstības nodaļa
 • Tirgus infrastruktūras vadības nodaļa
 • Tirgus inovāciju un integrācijas nodaļa

Digitālā euro direktorāts

 • Gala produkta izstrādes un ieviešanas nodaļa
 • Pozicionēšanas un informatīvās darbības nodaļa
 • Produkta priekšlikuma nodaļa

Valdes juriskonsults

Klimata pārmaiņu centrs

Atbalsta funkciju vadītāja birojs

Cilvēkresursu ģenerāldirektorāts

 • Cilvēkresursu sadarbības nodaļa
 • Personāla attīstības vadības nodaļa
 • Personāla pakalpojumu nodaļa

Korporatīvo pakalpojumu ģenerāldirektorāts

Administrācijas ģenerāldirektorāts

 • Biroja pakalpojumu nodaļa
 • Drošības nodaļa
 • Telpu nodaļa

Finanšu ģenerāldirektorāts

 • Budžeta un kontroles nodaļa
 • Centrālā iepirkuma nodaļa
 • Finanšu grāmatvedības un pārskatu sniegšanas nodaļa

Pārvaldības un pārveides pakalpojumu nodaļa

Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts

 • Datu analītikas pakalpojumu nodaļa
 • Digitālās drošības pakalpojumu nodaļa
 • Infrastruktūras un operāciju pakalpojumu nodaļa
 • Inovācijas un arhitektūras pakalpojumu nodaļa
 • Izstrāddarbināšanas produktu komandu alianses nodaļa
 • Organizācijas un darījumu darbības pakalpojumu nodaļa
 • Prudenciālo pakalpojumu nodaļa

Organizatoriskās efektivitātes grupa

Darbības riska un darbības nepārtrauktības pārvaldības sekcija

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

Klātienes un iekšējo modeļu pārbaužu ģenerāldirektorāts

 • Darbības un integrācijas nodaļa
 • Finanšu risku pārbaužu nodaļa
 • Iekšējo modeļu izpētes nodaļa
 • Nefinanšu risku pārbaužu nodaļa

Sistēmisko un starptautisko banku ģenerāldirektorāts

 • 1.–6. nodaļa

Universālo un diversificēto iestāžu ģenerāldirektorāts

 • 1.–6. nodaļa

Uzraudzības stratēģijas un risku direktorāts

 • Stratēģiskās plānošanas birojs
 • Stratēģisko risku un analīzes nodaļa
 • Uzraudzības finanšu risku nodaļa
 • Uzraudzības nefinanšu risku nodaļa

Horizontālās uzraudzības ģenerāldirektorāts

 • Kapitāla tirgu un līdzekļu pārvaldības ekspertu nodaļa
 • Kredītriska ekspertu nodaļa
 • Nefinanšu risku ekspertu nodaļa
 • Stresa testu ekspertu nodaļa
 • Uzņēmējdarbības modeļu, kapitāla un krīžu nodaļa
 • Uzraudzības metodoloģijas nodaļa
 • Uzraudzības politikas nodaļa

Specializēto iestāžu un mazāk nozīmīgo iestāžu ģenerāldirektorāts

 • 1.–5. nodaļa
 • Iestāžu un sektoru pārraudzības nodaļa

VUM pārvaldības un darbības ģenerāldirektorāts

 • Atbilstības un piemērotības nodaļa
 • Autorizācijas nodaļa
 • Izpildes un sankciju nodaļa
 • Tehnoloģiju un inovāciju nodaļa
 • VUM sekretariāts

Visas šīs sadaļas lapas