European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Mūsu pieeja klimata mērķiem

Lai sasniegtu savus klimata mērķus un nodrošinātu, ka mūsu lēmumi ir mērķtiecīgi un efektīvi, mums vispirms jāveic pamatīga klimata pārmaiņu ietekmes analīze. Lai to panāktu, nepieciešami gan pamatoti dati, gan modelēšanas metodes.

Klimata pārmaiņu riskus ir īpaši grūti novērtēt un modelēt, jo tie rodas ilgtermiņā un ir nelineāri, globāli un ļoti nenoteikti. Tomēr zinātne liecina, ka jārīkojas nekavējoties.

Kā ECB risina šo problēmu?

Savu klimata mērķu sasniegšanai mēs izmantojam trīspusēju pieeju, kas palīdz mums nekavējoties rīkoties, vienlaikus dodot iespēju uzlabot savas zināšanas un attiecīgi pielāgot politiku.

Mēs PILNVEIDOJAM ar klimata pārmaiņām saistītos datus

Turpinot centienus izmantot ikvienu iespēju uzlabot ar klimata pārmaiņām saistīto datu kvalitāti un kvantitāti, mēs piedāvājam sākotnējo klimata pārmaiņu rādītāju kopumu finanšu sektoram.

Mēs UZLABOJAM savu analīzi

Pilnveidojoties ar klimata pārmaiņām saistītajiem datiem, mēs cenšamies uzlabot savus makroekonomiskos modeļus, scenāriju analīzi un risku novērtēšanu. Tas palīdz mums labāk ņemt vērā klimata pārmaiņu riskus, kā arī iespējas, ko var radīt pāreja uz oglekļneitrālu tautsaimniecību.

Mūsu izpratnei pieaugot, gala rezultātā varam pieņemt pamatotākus politikas lēmumus.

Mēs PIELĀGOJAM savu politiku

Pamatojoties uz veikto analīzi, mēs veicam pasākumus tajās jomās, kur tas, mūsuprāt, ir nepieciešams. Pie šīm jomām pieder uzņēmumu obligācijas, mūsu pašu ieguldījumi un mūsu ietekme uz vidi.

Uzlabojoties ar klimata pārmaiņām saistītajiem datiem un modeļiem, mēs atbilstoši pielāgosim savu politiku. Tas nozīmē, ka mūsu klimata stratēģija laika gaitā attīstīsies un pilnveidosies.

Visas šīs sadaļas lapas