Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Mūsu pieeja stratēģiskajiem klimata mērķiem

Lai sasniegtu savus stratēģiskos klimata mērķus un nodrošinātu, ka mūsu lēmumi ir mērķtiecīgi un efektīvi, mums vispirms jāveic pamatīga klimata pārmaiņu ietekmes analīze. Lai to panāktu, nepieciešami gan pamatoti dati, gan modelēšanas metodes.

Klimata pārmaiņu riskus ir īpaši grūti novērtēt un modelēt, jo tie rodas ilgtermiņā un ir nelineāri, globāli un ļoti nenoteikti. Tomēr zinātne liecina, ka jārīkojas nekavējoties.

Kā ECB risina šo problēmu?

Savu klimata mērķu sasniegšanai mēs izmantojam trīspusēju pieeju, kas palīdz mums nekavējoties rīkoties, vienlaikus dodot iespēju uzlabot savas zināšanas un attiecīgi pielāgot politiku.

Mēs PILNVEIDOJAM ar klimata pārmaiņām saistītos datus

Turpinot centienus izmantot ikvienu iespēju uzlabot ar klimata pārmaiņām saistīto datu kvalitāti un kvantitāti, mēs piedāvājam sākotnējo klimata pārmaiņu rādītāju kopumu finanšu sektoram.

Mēs UZLABOJAM savu analīzi

Pilnveidojoties ar klimata pārmaiņām saistītajiem datiem, mēs cenšamies uzlabot savus makroekonomiskos modeļus, scenāriju analīzi un risku novērtēšanu. Tas palīdz mums labāk ņemt vērā klimata pārmaiņu riskus, kā arī iespējas, ko var radīt zaļā pāreja.

Mūsu izpratnei pieaugot, gala rezultātā varam pieņemt pamatotākus politikas lēmumus.

Mēs PIELĀGOJAM savu politiku

Pamatojoties uz veikto analīzi, mēs veicam pasākumus tajās jomās, kur tas, mūsuprāt, ir nepieciešams, t. sk. attiecībā uz uzņēmumu obligācijām, mūsu pašu ieguldījumiem un mūsu vidisko pēdu.

Uzlabojoties ar klimata pārmaiņām saistītajiem datiem un modeļiem, mēs atbilstoši pielāgojam savu politiku. Tas nozīmē, ka mūsu klimata stratēģija laika gaitā attīstās un pilnveidojas.

Visas šīs sadaļas lapas