Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Eiropas Monetārais institūts (1994–1998)

1992. gadā Līgums par Eiropas Savienību, ko biežāk dēvē par Māstrihtas līgumu, iezīmēja rīcības plānu ceļā uz vienoto valūtu un Eiropas Savienības centrālo banku. Tas ietvēra Eiropas Monetārā institūta (EMI) izveidi 1994. gada janvārī. Lai gan tas bija tikai starpposms, tas uzskatāms par vitāli svarīgu posmu ECB izveidē. Atšķirībā no iepriekš izveidotās Vadītāju komitejas EMI bija pilntiesīga juridiska persona un ātri auga gan organizatoriskā, gan darbinieku skaita ziņā. EMI bija divi prezidenti. Vizpirms – Aleksandrs Lamfalusi (Alexandre Lamfalussy), pēc tam kopš 1997. gada – Vilems Frederiks Duisenbergs (Willem Frederik Duisenberg). Duisenbergs 1998. gadā kļuva arī par pirmo ECB prezidentu. EMI prezidents vadīja Padomi, kuras sastāvā bija arī viceprezidents un ES centrālo banku vadītāji.

Turpmāko četrarpus gadu laikā EMI strauji izveidoja savu organizatorisko struktūru. Paralēli ārkārtīgi svarīgu darbu veica centrālo banku un EMI apakškomitejas, darba grupas un attiecīgās speciālās grupas. Šāda kooperatīvā struktūra bija izveidota Vadītāju komitejas periodā.

EMI darbība bija vērsta uz Eiropas Centrālo banku sistēmas – t.sk. ECB un jaunās valūtas – izveidi. Tā veica arī virkni operatīvu uzdevumu, piemēram, stājās tās priekšteča Eiropas Monetārās sadarbības fonda vietā. EMI mērķi bija:

  • labāk koordinēt monetāro politiku ES;
  • nodrošināt finanšu stabilitāti;
  • uzlabot maksājumu sistēmas (t.sk. pārrobežu) ES;
  • izstrādāt regulatīvo, organizatorisko un loģistisko bāzi;
  • izstrādāt vienotu monetārās politikas stratēģiju euro;
  • sagatavot vienotu naudas tirgu.

EMI dokumenti aptver sagatavošanās darbu un operacionālās aktivitātes laikā no 1994. līdz 1998. gadam, kas ietver, piemēram, darba grupu sanāksmes, administratīvos un organizatoriskos pienākumus un dokumentus par svarīgākajiem uzdevumiem saistībā ar maksājumu sistēmu harmonizēšanu, statistiskajām metodēm, monetāro politiku, euro banknošu dizaina izstrādi un emitēšanu un citiem jautājumiem.

Atbilstošais arhīva inventāra saraksts pašlaik ir sagatavošanas posmā.

Jau publiskotie dokumenti pieejami dokumentu publiskā reģistra attiecīgajā sadaļā

Visas šīs sadaļas lapas