Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Il-verżjoni bl-Ingliż ta’ din il-paġna fiha informazzjoni iżjed aġġornata.

L-Istitut Monetarju Ewropew (1994-98)

Fl-1992, it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, magħruf aħjar bħala t-Trattat ta' Maastricht, stabbilixxa pjan direzzjonali għal munita komuni u bank ċentrali għall-Unjoni Ewropea. Bħala parti minn dan, l-Istitut Monetarju Ewropew (IME) ġie stabbilit f'Jannar 1994 u kien pass intermedju, iżda kruċjali lejn it-twaqqif tal-BĊE. B'differenza mill-Kumitat tal-Gvernaturi qabel, l-IME kiseb il-personalità ġuridika tiegħu stess u malajr kiber bħala organizzazzjoni u f'termini ta' numru ta' persunal. L-IME kellu żewġ Presidenti: l-ewwel wieħed Alexandre Lamfalussy u mbagħad Willem Frederik Duisenberg minn Lulju 1997. Duisenberg sar l-ewwel President tal-BĊE fl-1998. Il-President tal-IME ppresieda l-Kunsill, li kien jinkludi wkoll il-Viċi President u l-Gvernaturi tal-banek ċentrali tal-UE.

Matul l-erba' snin u nofs ta' wara, l-IME malajr stabbilixxa l-istruttura organizzattiva tiegħu. Sar xogħol ewlieni b'mod parallel mis-sottokumitati, il-gruppi ta' ħidma u l-gruppi ta' ħidma sottostanti tal-banek ċentrali u l-IME; struttura kooperattiva li ġiet stabbilita matul il-perjodu tal-Kumitat tal-Gvernaturi.

L-attenzjoni ewlenija tal-IME kienet fuq it-twaqqif tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali, inkluż il-BĊE u l-munita l-ġdida. Huwa ttratta wkoll xi kompiti operattivi, bħas-sostituzzjoni tal-Fond Ewropew ta' Kooperazzjoni Monetarja, li kien ġie qabel. L-IME kellu l-għan li:

  • jikkoordina aħjar il-politika monetarja fl-UE
  • jinforza l-istabbiltà finanzjarja.
  • itejjeb is-sistemi ta' pagament (transkonfinali) fl-UE
  • jiżviluppa qafas regolatorju, organizzattiv u loġistiku
  • jiżviluppa strateġija ta' politika monetarja komuni għall-euro
  • iħejji suq wieħed tal-flus.

Ir-rekords tal-EMI jkopru attivitajiet preparatorji u operattivi bejn l-1994 u l-1998, bħal laqgħat ta' gruppi ta' ħidma, kompiti amministrattivi u organizzattivi u dokumenti dwar ir-responsabbiltajiet ewlenin relatati mal-armonizzazzjoni ta' sistemi ta' pagamenti, metodi statistiċi, politiki monetarji, iddisinjar u ħruġ tal-karta tal-euro u kwistjonijiet relatati oħrajn.

Qed jitħejja bħalissa l-inventarju tal-arkivju rilevanti.

Rekords diġà rilaxxati għall-pubbliku huma disponibbli fis-sezzjoni rilevanti tar-Reġistru Pubbliku tad-Dokumenti

Il-paġni kollha f’din it-taqsima