Menu

Muniti kommemorattivi ta' €2

Kull pajjiż jista' joħroġ żewġ muniti kommemorattivi fis-sena. Dawn il-muniti għandhom l-istess karatteristiċi u kwalitajiet u l-istess naħa komuni bħall-muniti normali taż-€2. Dak li jagħmilhom differenti huwa d-disinn kommemorattiv tagħhom fuq in-naħa nazzjonali. Id-denominazzjoni taż-€2 biss tista’ tintuża għall-muniti kommemorattivi.

Il-muniti huma valuta legali fiż-żona tal-euro kollha. Dan ifisser li jistgħu jintużaw, u għandhom jiġu aċċettati, bħal kull munita oħra tal-euro.

Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-muniti jfakkru l-anniversarji ta' ġrajjiet storiċi jew jitfgħu l-attenzjoni fuq ġrajjiet attwali ta' importanza storika. L-ewwel munita kommemorattiva taż-€2 inħarġet mill-Greċja biex tfakkar il-Logħob Olimpiku ta' Ateni fl-2004.

Id-disinn u l-ħruġ tal-muniti jidħol fil-kompetenza tal-pajjiżi individwali taż-żona tal-euro. Is-sehem tal-BĊE fejn jidħlu l-muniti kommemorattivi kif ukoll il-muniti l-oħra kollha huwa li japprova l-kwantità ta' muniti li jistgħu joħorġu l-pajjiżi individwali.

Muniti maħruġa mill-pajjiżi taż-żona tal-euro flimkien

Naħa kommemorattiva komuni tal-munita ta' €2 tal-2007unita ta Naħa kommemorattiva komuni tal-munita ta' €2 tal-2009unita ta Naħa kommemorattiva komuni tal-munita ta' €2 tal-2012unita ta Naħa kommemorattiva komuni tal-munita ta' €2 tal-2015unita ta

S'issa ħarġu erba' muniti kommemorattivi mill-pajjiżi taż-żona tal-euro flimkien.

  1. L-ewwel waħda ħarġet f'Marzu 2007 biex tfakkar il-50 anniversarju tat-Trattat ta' Ruma;
  2. It-tieni waħda ħarġet f'Jannar 2009 biex tiċċelebra l-10 anniversarju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja;
  3. It-tielet waħda ħarġet f'Jannar 2012 biex tfakkar l-għaxar snin mill-ħruġ tal-ewwel karti u muniti tal-euro; u
  4. Ir-raba' waħda ħarġet f'Awwissu 2015 biex tiċċelebra t-tletin anniversarju tal-bandiera tal-Unjoni Ewropea.

Normalment kull pajjiż taż-żona tal-euro ma jistax joħroġ iżjed minn żewġ muniti kommemorattivi taż-€2 fis-sena. F'ċirkostanzi eċċezzjonali jingħataw permess joħorġu oħra, sakemm din toħroġ mill-pajjiżi taż-żona tal-euro flimkien u tkun tfakkar ġrajja ta' importanza għall-Ewropa kollha.

Dawn il-muniti jkollhom disinn komuni fuq in-naħa nazzjonali, flimkien mal-isem tal-pajjiż li joħroġhom u l-ġrajja mfakkra bil-lingwa jew lingwi rispettivi.

 

Muniti kommemorattivi skont is-sena

Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2' munita Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2mmemorattiva ta' munita ta' €2 Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2' munita Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2mmemorattiva ta' munita ta' €2 Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2' munita Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2mmemorattiva ta' munita ta' €2 Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2' munita Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2mmemorattiva ta' munita ta' €2 Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2' munita Eżempju ta' naħa kommemorattiva ta' munita ta' €2mmemorattiva ta' munita ta' €2
 
 

Aġġornamenti fil-websajt fuq muniti kommemorattivi taż-€2

B'differenza mill-karti tal-flus, il-muniti tal-euro jidħlu fil-kompetenza nazzjonali u mhux tal-BĊE.

Jekk pajjiż taż-żona tal-euro jkun biħsiebu joħroġ munita kommemorattiva taż-€2 irid jgħarraf lill-Kummissjoni Ewropea. Il-pajjiżi taż-żona tal-euro m'għandhomx għalfejn jgħarrfu lill-BĊE. Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika t-tagħrif f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (sensiela C) bil-lingwi uffiċjali kollha.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huwa s-sors awtorevoli li minnu l-BĊE jieħu t-tagħrif fuq il-muniti tal-euro biex jaġġorna l-websajt tiegħu. Il-proċedura tan-notifika, it-traduzzjoni fi 23 lingwa u ż-żmien sal-pubblikazzjoni jwasslu għal dewmien li ma jistax jiġi evitat. Għalhekk, il-paġni tal-muniti fil-websajt tal-BĊE mhux dejjem jistgħu jiġu aġġornati malajr daqs kemm ikunu jixtiequ l-qarrejja.