Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Il-verżjoni bl-Ingliż ta’ din il-paġna fiha informazzjoni iżjed aġġornata.

Il-Kumitat Delors (1988-1989)

Il-Kumitat għall-Istudju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, magħruf aħjar bħala l-Kumitat Delors, twaqqaf f'Ġunju 1988. It-twaqqif tiegħu segwa mandat tal-Kunsill Ewropew biex jeżamina u jipproponi stadji konkreti li jwasslu għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea. Il-Kumitat kien ippresedut minn Jacques Delors, il-President tal-Kummissjoni Ewropea f'dak iż-żmien. Kien jikkonsisti mill-Gvernaturi tal-banek ċentrali tal-Istati Membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea u xi membri oħrajn. Fosthom kien hemm Alexandre Lamfalussy, imbagħad Maniġer Ġenerali tal-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali f'Basel u wara l-ewwel President tal-Istitut Monetarju Ewropew.

Il-Kumitat Delors issodisfa l-mandat tiegħu billi nieda rapport f'April 1989 dwar l-"Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-Komunità Ewropea". Fost proposti oħra, ir-rapport issuġġerixxa tliet stadji għall-kisba tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u għen biex jiġi żviluppat il-proċess tal-unifikazzjoni monetarja u ekonomika.

Ir-rekords tal-Kumitat għall-Istudju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (Kumitat Delors) huma ġabra fuq il-karta maħżuna fi 15-il kaxxa tal-arkivji. Ir-rekords huma miktuba prinċipalment bl-Ingliż jew bil-Franċiż u jkopru l-perjodu minn Settembru 1988 sa Ottubru 1989. Il-kollezzjoni fl-arkivju tinkludi kemm id-dokumentazzjoni tal-laqgħat kif ukoll ix-xogħol preparatorju għar-Rapport Delors innifsu.

DelC 1 Organizzazzjoni

Din it-taqsima fiha rekords relatati mal-organizzazzjoni tal-laqgħat u kwistjonijiet amministrattivi oħra.

DelC 1.1 Organizzazzjoni tal-laqgħa

Din is-subtaqsima fiha skedi ta’ laqgħat, listi ta' parteċipanti, u lista ta’ indirizzi ta' l-organizzazzjonijiet tal-membri, pjanijiet ta’ fejn joqgħodu bilqiegħda n-nies, u arranġamenti ta' vjaġġar.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 1.2 Listi tal-karti

Din is-subtaqsima fiha listi ta’: karti mqassma u mhux imqassma lill-Kumitat, karti għal laqgħat speċifiċi, kif ukoll karti ppreparati jew li qegħdin jitħejjew għall-Kumitat.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 1.3 Pubblikazzjoni tar-rapport finali

Din is-subtaqsima fiha rekords relatati mal-pubblikazzjoni tar-rapport finali, inkluża l-korrispondenza, u lista ta’ distribuzzjoni għar-rapport finali.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 1.4 Ittri ta’ apprezzament

Din is-subtaqsima fiha korrispondenza minn N. Thygesen, J. Delors, u R. Leigh-Pemberton lil G. Baer, fejn jirringrazzjawh għas-servizzi tiegħu bħala rapporteur tal-Kumitat. Fiha wkoll risposta minn G. Baer.

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 2 Minuti tal-laqgħat, rapporti u traskrizzjonijiet

Din it-taqsima fiha minuti, rapporti u traskrizzjonijiet għal kull laqgħa.

DelC 2.1 L-ewwel laqgħa – 13 ta’ Settembru 1988

Is-suġġetti diskussi fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat Delors inkludew: kwistjonijiet organizzattivi (bħal kif jinqabdu d-diskussjonijiet għal referenza futura u jekk jaqsmuhomx esternament), ir-Rapport Werner, u l-iskeda ta’ ħidma tal-Kumitat.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.2 It-tieni laqgħa – 10 ta’ Ottubru 1988

Is-suġġetti diskussi fit-tieni laqgħa tal-Kumitat tad-Delors inkludew: il-karatteristiċi u l-implikazzjonijiet ta’ unjoni ekonomika konsistenti ma' unjoni monetarja, partikolarment rati tal-kambju fissi, politiki u arranġamenti istituzzjonali. Kien hemm ukoll l-ewwel diskussjoni dwar il-punti prinċipali tar-rapport finali.

Id-dokumentazzjoni tal-laqgħa ssemmi espliċitament il-karti li ġejjin:

  • DelC 5.2 Politika Reġjonali u Integrazzjoni Ekonomika Ewropea (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Kwestjonarju dwar Strumenti Ewlenin u Miżuri ta’ Politika li għandhom jiġu applikati b'rabta mar-Realizzazzjoni Gradwali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 L-ECU fil-Proċess ta’ Unjoni Monetarja (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Aspetti Baġitarji u Makroekonomiċi tal-Protezzjoni Soċjali fil-Komunità (L. Schubert)
Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.3 It-tielet laqgħa – 8 ta’ Novembru 1988

It-tielet laqgħa tal-kumitat Delors iffukat fuq l-ewwel passi lejn l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, u enfasizzat il-bidliet istituzzjonali u jekk l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tkunx possibbli mingħajr bidliet legali.

Id-dokumentazzjoni tal-laqgħa ssemmi espliċitament il-karti li ġejjin:

  • DelC 6.2 Sistema Bankarja Ċentrali Ewropea: Xi Kunsiderazzjonijiet Analitiċi u Operattivi (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 L-Ewwel Stadji Lejn il-Ħolqien ta’ Bank Ewropew ta' Riserva: il-Ħolqien ta’ Fond Ewropew ta' Riserva (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 L-Operat tal-EMS: Valutazzjoni Personali
Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.4 Ir-raba’ laqgħa – 13 ta’ Novembru 1988

Ir-raba’ laqgħa tal-Kumitat Delors kienet iffokata kompletament fuq il-qafas tar-rapport finali.

J. de Larosière ppreżenta d-dokument li ġej:

  • DelC 6.3 L-Ewwel Stadji Lejn il-Ħolqien ta’ Bank Ewropew ta' Riserva: il-Ħolqien ta’ Fond Ewropew ta' Riserva (J. de Larosière)
Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.5 Il-ħames laqgħa – 10 ta’ Jannar 1989

Is-suġġetti diskussi fil-ħames laqgħa tal-Kumitat Delors kienu jinkludu: Kapitolu III tar-rapport finali (partikolarment il-Fond Ewropew ta’ Riserva u l-istabbiliment ta’ trattat ġdid), l-ECU u kwistjonijiet organizzattivi bħar-rwol tal-Kumitat.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.6 Is-Sitt laqgħa – 14 ta’ Frar 1989

Is-sitt laqgħa tal-Kumitat Delors iffoka fuq il-qafas ġenerali tar-rapport finali. Suġġetti partikolari kienu jinkludu: qafas operattiv ta’ unjoni monetarja, l-għanijiet tagħha, l-ECU, id-definizzjoni ta' unjoni ekonomika, politiki komuni, differenzi reġjonali, u r-rwol, il-mandat, il-funzjonijiet u l-istruttura tal-istituzzjoni li jistgħu jinħolqu biex jimplimentaw Ekonomika u Monetarja Unjoni.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.7 Is-seba’ laqgħa – l-14 ta’ Marzu 1989

Is-seba’ laqgħa tal-Kumitat Delors iffoka fuq il-qafas ġenerali tar-rapport finali. Suġġetti speċifiċi kienu jinkludu bidliet fit-trattati, il-politiki, ir-relazzjoni mal-politika, l-għanijiet ta’ u l-passi prattiċi lejn l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, u l-ECU.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.8 It-Tmien laqgħa – 11 u 12 ta’ April 1989

It-tmiem laqgħa tal-Kumitat Delors iffoka fuq il-finalizzazzjoni tar-rapport finali. Suġġetti partikolari kienu jinkludu rekwiżiti legali, bidliet fit-trattati, ir-relazzjoni mal-politika, passi prattiċi lejn l-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-qafas ta’ żmien għall-implimentazzjoni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 2.9 Laqgħat informali

Din is-subtaqsima fiha noti meħuda waqt laqgħat informali bejn membri tal-Kumitat Delors. Id-dati tad-dokumenti jvarjaw mid-19 ta’ Lulju 1988 sat-23 ta’ Marzu 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 3 Rapport dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-Komunità Ewropea

Din it-taqsima fiha r-rapport maħruġ mill-Kumitat u intitolat “Rapport dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-Komunità Ewropea”, magħruf ukoll bħala r-Rapport Delors, u l-abbozzi tiegħu.

DelC 3 Rapport dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-Komunità Ewropea

Id-dati tal-abbozzi tar-Rapport u l-kummenti mill-Kumitat huma bejn t-22 ta’ Lulju 1988 u t-12 ta ’April 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 4 Ġbir ta’ karti sottomessi lill-Kumitat - nota introduttorja

Din it-taqsima fiha l-introduzzjoni għall-“Ġbir ta’ Dokumenti ”. Fiha n-nota introduttorja, il-werrej, u r-rapport intitolat “Ir-Rapport Werner Revisited”, skont il-werrej. Is-subtaqsimiet fihom id-diversi abbozzi u kummenti għal kull dokument.

DelC 4.1 Introduzzjoni u werrej

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti dwar in-nota introduttorja u l-werrej tal-“ Ġbir ta’ Dokumenti” jvarjaw mit-30 ta’ Marzu sa l-14 ta’ Lulju 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 4.2 Ir-Rapport Werner rivedut (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn l-14 ta’ Lulju 1988 u l-1 ta’ Settembru 1989.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tal-ewwel laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 5 Ġbir ta’ karti sottomessi lill-Kumitat karti relatati mal-unjoni ekonomika

Din it-taqsima tikkorrispondi għall-“Ġbir ta’ Dokumenti” relatati mal-kategorija unjoni ekonomika, skont il-werrej. Is-subtaqsimiet fihom id-diversi abbozzi u kummenti għal kull dokument.

DelC 5.1 Unjoni Ekonomika u Monetarja u Tnedija mill-ġdid tal-Kostruzzjoni tal-Ewropa (J. Delors)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti għal din il-karta huma bejn is-26 u t-30 ta’ Settembru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 5.2 Politika Reġjonali u Integrazzjoni Ekonomika Ewropea (M. Doyle)

L-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta ma għandhomx data.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tat-tieni laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 5.3 Implikazzjonijiet Reġjonali ta’ Integrazzjoni Ekonomika u Monetarja (J. Delors)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn l-25 u t-30 ta’ Jannar 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 5.4 Makro-Koordinazzjoni tal-Politiki Fiskali f'Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea (A. Lamfalussy)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn s-27 ta’ Ottubru 1988 u s-6 ta ’Lulju 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 6 Ġbir ta’ karti sottomessi lill-Kumitat – karti relatati mal-unjoni monetarja

Din it-taqsima tikkorrispondi għall-“Ġbir ta’ Dokumenti” relatati mal-kategorija tal-unjoni monetarja, skont il-werrej. Kull subtaqsima fiha l-abbozzi u l-kummenti varji fuq l-istess karta.

DelC 6.1 L-Iżvilupp Ulterjuri tas-Sistema Monetarja Ewropea (K.O. Pöhl)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn s-7 ta’ Ottubru 1988 u s-6 ta’ Lulju 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.2 Sistema Bankarja Ċentrali Ewropea: Xi Kunsiderazzjonijiet Analitiċi u Operattivi (N. Thygesen)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija l-verżjoni finali datata Ġunju 1989.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tat-tielet laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.3 L-Ewwel Stadji Lejn il-Ħolqien ta’ Bank Ewropew ta' Riserva: il-Ħolqien ta’ Fond Ewropew ta' Riserva (J. de Larosière)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn l-28 ta’ Ottubru u s-6 ta’ Diċembru 1989.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tat-tielet u r-raba’ laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.4 L-ECU bħala Valuta Parallela (W. Duisenberg)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn t-30 ta’ Ottubru u d-29 ta’ Novembru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.5 Il-Ħidma tal-EMS: Valutazzjoni Personali (J. Godeaux)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn it-2 ta’ Novembru 1988 u l-11 ta’ April 1989.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tat-tielet laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.6 Is-Suq Bankarju tal-ECU (A. Lamfalussy)

L-abbozzi u l-kummenti għal dan id-dokument huma mill-1 ta’ Diċembru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.7 L-ECU, il-Munita Komuni u l-Unjoni Monetarja (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn l-20 ta’ Jannar sal-10 ta’ Lulju 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.8 Proposta għat-Tieni Stadju li taħthom l-Operazzjonijiet tal-Politika Monetarja jkunu Ċentralizzati f'sussidjarja ta’ proprjetà konġunta (A. Lamfalussy)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn it-30 ta’ Jannar u t-23 ta’ Mejju 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.9 Id-Differenza Bażika Bejn l-Oqfsa għat-Teħid ta’ Deċiżjonijiet tal-Politika pprovduti mill-EMS u l-EMU (P. Jaans)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument m’għandhiex data.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 6.10 Qafas Operattiv għal Politika Monetarja Integrata fl-Ewropa (C. Ciampi)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija ta’ April 1989..

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 7 Dokumenti ta’ appoġġ - minn membri tal-Kumitat

Din it-taqsima fiha dokumenti li ġew sottomessi lill-Kumitat iżda li mhumiex fil- “Ġabra ta’ Dokumenti”. Fiha dokumenti sottomessi minn membri tal-Kumitat. Is-subtaqsimiet fihom id-diversi abbozzi u kummenti għal kull dokument.

DelC 7.1 Sistema ta’ Bank Ċentrali Ewropew: Xi Kunsiderazzjonijiet Istituzzjonali (N. Thygesen)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma mis-26 ta’ Ottubru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.2 Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-Kwistjonijiet Ewlenin (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn it-18 ta’ Awissu u l-1 ta’ Settembru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.3 L-Unjoni Ekonomika: Implikazzjonijiet ta’ Unjoni Monetarja (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn s-16 ta’ Settembru u l-4 ta ’Ottubru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.4 Karatteristiċi ta’ Statut tal-Bank Ċentrali Ewropew (K.O. Pöhl)

Dokumenti f’din is-subtaqsima

Id-data tal-kummenti għal dan id - dokument hija s-6 ta’ Jannar 1989.

DelC 7.5 Unjoni Monetarja u Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokumenti huma bejn l-21 u l-31 ta’ Ottubru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.6 Għanijiet u Strumenti tal-Politika Monetarja fi Stadju Avvanzat ta’ Integrazzjoni (N. Thygesen)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija tal-31 ta’ Jannar 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.7 Deskrizzjoni tal-Problemi Marbuta ma’ Unjoni Ekonomika Ewropea (K.O. Pöhl)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn d-9 ta’ Settembru sas-6 ta ’Ottubru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.8 Ngħelbu l-Limiti ta’ Koordinazzjoni fit-Twettiq ta' Politika Monetarja Komuni (C. Ciampi)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma mit-8 ta’ Frar 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.9 Proposti relatati mal-ECU (Kumitat Delors)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn s-27 u l-31 ta’ Jannar 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Éonomique (J. Mingasson)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma jew mill-14 ta’ Ottubru 1988, jew ma għandhom l-ebda data

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.11 Kwestjonarju dwar Strumenti Ewlenin u Miżuri ta’ Politika li għandhom jiġu applikati b'rabta mar-Realizzazzjoni Gradwali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (E. Hoffmeyer)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta huma bejn il-11 ta’ Ottubru 1988 u l-10 ta’ April 1989.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tat-tieni laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.12 Mistoqsijiet u Tweġibiet dwar l-ECU u l-Unjoni Monetarja Ewropea

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn l-20 ta’ Jannar u t-12 ta’ April 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.13 Mekkaniżmi Reġjonali tal-Ibbilanċjar fl-Unjonijiet Ekonomiċi u Monetarji (M. Emerson)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija tal-1 ta’ Novembru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.14 L-Iskema Ciampi/Thygesen

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija tat-10 ta’ Marzu 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.15 L-ECU fil-Proċess ta’ Unjoni Monetarja (C. Ciampi)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma jew mis-7 ta’ Jannar 1989, jew ma għandhom l-ebda data.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tat-tieni laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 7.16 L-Istatus Legali tal-Bank ta’ Spanja (M. Rubio)

L-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta ma għandhomx data.

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 8 Dokumenti ta’ appoġġ - minn oħrajn

Din it-taqsima fiha dokumenti li ġew sottomessi lill-Kumitat imma li mhumiex fil- “Ġabra ta’ Dokumenti”. Fiha karti sottomessi minn persuni jew organizzazzjonijiet esterni għall-Kumitat. Is-subtaqsimiet fihom id-diversi abbozzi u kummenti fuq kull dokument.

DelC 8.1 Paradigmi Alternattivi għall-Unjoni Monetarja (D. Gros)

Id-dati tal-abbozzi u l-kummenti fuq din il-karta jvarjaw mill-10 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.2 Aspetti Baġitarji u Makroekonomiċi tal-Protezzjoni Soċjali fil-Komunità (L. Schubert)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mill-25 ta’ Jannar 1989.

Dan id-dokument huwa msemmi espliċitament fid-dokumentazzjoni tat-tieni laqgħa.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.3 Kunsiderazzjonijiet dwar l-Ispejjeż u l-Benefiċċji tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja

Id-dati tal-abbozz u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn l-24 ta’ Jannar sal-20 ta’ Frar 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Ministeru tal-Ekonomija, id-Danimarka)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mid-9 ta’ Novembru 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma jew minn Diċembru 1988, jew ma għandhom l-ebda data.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mit-22 ta’ Diċemnru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mit-23 ta’ Jannar1988

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mill-14 ta’ Novembru 1988

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mill-14 ta’ Novembru 1988

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.10 Politika Monetarja u Integrazzjoni Finanzjarja: Konsegwenzi tal-1992

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument ma għandhomx data.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mill-31 ta’ Ottubru 1988

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.12 Politika Reġjonali fi ħdan Unjoni Monetarja: Studju ta’ Każ ta' Strathclyde (Università ta’ Strathclyde)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma bejn s-16 u l-21 ta’ Diċembru 1988.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.13 Xi Kunsiderazzjonijiet Tekniċi dwar il-Benefiċċji ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma mit-18 ta’ Jannar 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.14 Il-Manifest tal-Jum il-Qaddisin Kollha għall-Unjoni Monetarja Ewropea The Economist)

Din il-fotokopja ta’ artikolu ma għandhiex data.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.15 Id-Distribuzzjoni tal-Poteri tal-Politika Ekonomika fil-Finanzi Pubbliċi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja Federali

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mid-19 ta’ Diċembru 1988

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.16 Is-Sistema Monetarja Ewropea u l-Interazzjonijiet tagħha mal-Politiki Ekonomiċi u Monetarji: Lezzjonijiet għal Progress Futur Lejn l-Unjoni Monetarja Ewropea

L-abbozzi u l-kummenti fuq dan id-dokument huma mis-7 t’ Novembru 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.17 Is-Sistema ta’ Riżerva Federali: Oriġini u Żvilupp (P. van den Bergh)

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mit-23 ta’ Ottubru 1989

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.18 Ir-Relazzjoni Legali Bejn il-Bank Ċentrali u l-Awtoritajiet Politiċi fid-Danimarka

L-unika verżjoni disponibbli ta’ dan id-dokument hija mit-3 ta’ Jannar 1989

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.19 Il-Bank Nazzjonali tad-Danimarka: Att, By-laws, eċċ.

Din is-subtaqsima fiha l-pubblikazzjoni “Il-Bank Nazzjonali tad-Danimarka: Att, Regoli, eċċ.” (1937).

Dokumenti f’din is-subtaqsima

DelC 8.20 Id-difett fl-Istrateġija tat-Taxxa fl-Ewropa (The Wall Street Journal)

Din is-subtaqsima fiha fotokopja ta’ paġna tal-Wall Street Journal tat-30 ta' Marzu 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima
DelC 9 Komunikazzjoni esterna

Din it-taqsima fiha korrispondenza ma’ entitajiet barra l-Kumitat Delors u diskorsi mogħtija f'avvenimenti esterni mill-membri tal-Kumitat dwar ix-xogħol tagħhom. Fiha talbiet għal informazzjoni jew għal kopji tar-rapport finali, u tweġibiet korrispondenti. Ma fihiex dokumenti ta’ sostenn jew xi korrispondenza relatata magħhom.

DelC 9 Komunikazzjoni esterna

Id-dati tal-korrispondenza u diskorsi esterni jvarjaw mill-15 ta’ Novembru 1988 sat-18 ta' Novembru 1989.

Dokumenti f’din is-subtaqsima

Il-paġni kollha f’din it-taqsima