Menu
Xi tagħrif li jidher f'din il-paġna mhuwiex komplet jew mhuwiex eżatt. Bħalissa qegħdin nirreveduh u ma ndumux ma nippubblikaw il-verżjoni korretta.

Riċerka u żvilupp fil-qasam tal-karti tal-flus – opportunitajiet għal kooperazzjoni mal-BĊE

Inżommu s-sigurtà tal-karti tal-flus

Il-BĊE, bħall-banek ċentrali kollha, għandu d-dmir li jħares l-integrità tas-sigurtà tal-karti tal-flus tiegħu. Għalhekk, il-karti tal-flus ta' l-euro tiegħu għandu jkollhom karatteristiċi effettivi ta' sigurtà li l-pubbliku jista' jagħraf faċilment. Barra dan, teknoloġikament, il-BĊE għandu jibqa' pass 'l quddiem mill-falsarji billi jtejjeb dawn il-karatteristiċi kontinwament biex jintużaw fil-karti tal-flus ta' l-euro attwali kif ukoll f'dawk futuri. Għaldaqstant, il-BĊE jamministra, jikkoordina u jiffinanzja varjetà kbira ta' proġetti ta' riċerka li jsiru fis-settur pubbliku u f'dak privat.

Oqsma ta' riċerka ffinanzjata

Il-BĊE jfittex li jħeġġeġ u li jgawdi mir-riċerka u l-iżvilupp fl-oqsma li ġejjin:

  • karatteristiċi tas-sigurtà li jistgħu jintużaw fil-karti tal-flus
  • it-teknoloġija għall-produzzjoni tal-karti tal-flus
  • it-teknoloġija għall-ipproċessar/maniġġ tal-karti tal-flus

Il-proġetti tar-riċerka ffinanzjata jistgħu jkopru firxa wiesgħa ta' teknoloġiji, jistgħu jtulu għal perijodi differenti ta' żmien, u jista' jkollhom baġits diversi. Jistgħu jvarjaw minn analiżi tas-swieq u studji ta' attwazzjoni fuq żmien qasir, sa proġetti ta' żvilupp fuq żmien twil u provi ta' stampar industrijali għal karatteristiċi ġodda tas-sigurtà tal-karti tal-flus.

Min hu eliġibbli għall-finanzjament?

Il-BĊE jistieden lill-kumpaniji kummerċjali, istituti tar-riċerka u partijiet professjonali oħra li għandhom kompetenza fl-oqsma teknoloġiċi rilevanti, biex iressqu l-proposti tal-proġetti tagħhom. Residenza fl-UE mhix prekondizzjoni.

Kif tikkuntattjana dwar il-proposta tal-proġett tiegħek ta' R&Ż

Jekk għandek prodott jew kunċett li taħseb jista' jkun ta' interess biex il-BĊE jużah fil-karti tal-flus ta' l-euro tiegħu, jekk jogħġbok ibgħat deskrizzjoni qasira tal-proposta tal-proġett tiegħek (mhux itwal minn tliet paġni A4) bl-Ingliż (il-lingwa tal-ħidma tagħna) lil BN-Development@ecb.europa.eu. Normalment għandek tirċievi t-tweġiba tagħna fi żmien xahar.

Jekk il-proposta tiegħek tkun ta' interess għall-BĊE, aħna, biex inħarsu l-konfidenzjalità, niftehmu li ma nikxfux dettalji u nibagħtulek talba għal iżjed dettalji. Dawn għandhom jintbagħtu skond linji gwida u formola standard għas-sottomissjoni, bħal dawk li jintużaw għall-proġetti kollha ffinanzjati mill-BĊE.

Għal komunikazzjoni f'ambjent ta' sigurtà, il-BĊE juża kowd PGP. Jekk jogħġbok niżżel il- kowd pubbliku biex tissottometti l-proġett.