Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Riċerka u żvilupp tal-karti tal-flus – opportunitajiet ta' kooperazzjoni mal-BĊE

Inżommu s-sigurtà tal-karti tal-flus

Il-BĊE, bħall-banek ċentrali kollha, għandu d-dmir li jħares l-integrità tas-sigurtà tal-karti tal-flus tiegħu. Għalhekk, il-karti tal-flus tal-euro għandu jkollhom karatteristiċi effettivi ta' sigurtà li l-pubbliku jista' jagħraf faċilment. Barra dan, teknoloġikament, il-BĊE għandu jibqa' pass 'l quddiem mill-falsarji billi jtejjeb dawn il-karatteristiċi kontinwament biex jintużaw fil-karti tal-flus tal-euro attwali kif ukoll f'dawk futuri. Għaldaqstant, il-BĊE jamministra, jikkoordina u jiffinanzja varjetà kbira ta' proġetti ta' riċerka li jsiru fis-settur pubbliku u f'dak privat.

Oqsma ta' riċerka ffinanzjata

Il-BĊE jfittex li jħeġġeġ u li jgawdi mir-riċerka u l-iżvilupp fl-oqsma li ġejjin:

  • karatteristiċi tas-sigurtà li jistgħu jintużaw fil-karti tal-flus
  • it-teknoloġija għall-produzzjoni tal-karti tal-flus
  • it-teknoloġija għall-ipproċessar/maniġġ tal-karti tal-flus

Il-proġetti tar-riċerka ffinanzjata jistgħu jkopru firxa wiesgħa ta' teknoloġiji, jistgħu jtulu għal perijodi differenti ta' żmien, u jista' jkollhom baġits diversi. Jistgħu jvarjaw minn analiżi tas-swieq u studji ta' attwazzjoni fuq żmien qasir, sa proġetti ta' żvilupp fuq żmien twil u provi ta' stampar industrijali għal karatteristiċi ġodda tas-sigurtà tal-karti tal-flus.

Min hu eliġibbli għall-finanzjament?

Il-BĊE jistieden lill-kumpaniji kummerċjali, istituti tar-riċerka u partijiet professjonali oħra li għandhom kompetenza fl-oqsma teknoloġiċi rilevanti, biex iressqu l-proposti tal-proġetti tagħhom. Residenza fl-UE mhix prekondizzjoni.

Kif tikkuntattjana dwar il-proposta tal-proġett tiegħek ta' R&Ż

Jekk għandek prodott jew kunċett li taħseb jista’ jkun ta’ interess biex il-BĊE jużah fil-karti tal-flus tal-euro, ibgħat deskrizzjoni qasira (massimu ta’ tliet paġni A4) tal-proposta tal-proġett tiegħek bl-Ingliż billi tuża din il-formula lil BN-Development@ecb.europa.eu. Biex tipproteġi kull kommunikazzjoni, tista’ tuża wkoll il-krittografija PGP tagħna. Jekk jogħġbok niżżel il- kowd pubbliku biex tissottometti l-proġett. Ġeneralment tirċievi risposta fi żmien xahar.

Jekk il-proposta tiegħek tkun ta' interess għall-BĊE, aħna, biex inħarsu l-konfidenzjalità, niftehmu li ma nikxfux dettalji u nibgħatulek talba għal iżjed dettalji. Dawn għandhom jintbagħtu skond linji gwida u formula standard għas-sottomissjoni, bħal dawk li jintużaw għall-proġetti kollha ffinanzjati mill-BĊE.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima