Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изследователска и развойна дейност в областта на банкнотите

Като всички централни банки от Евросистемата Европейската централна банка има задължението да опазва неприкосновеността и сигурността на евробанкнотите. За да гарантираме, че евробанкнотите остават достъпни и приобщаващи, разработваме иновативни защитни елементи, които всеки може лесно да разпознае и на които може да разчита. За да запазим преднина пред фалшификаторите, непрекъснато работим по усъвършенстването на тези защитни елементи и по разработването на нови за бъдещите банкноти. Освен това се стремим към технологично устойчиви решения, които ще допринесат за намаляване на екологичния отпечатък на нашите евробанкноти и процеси.

За тази цел координираме и финансираме широк спектър от изследователски и развойни проекти.

Области на изследвания

Финансираните проекти се простират от краткосрочни анализи и проучвания на изпълнимостта до дългосрочни развойни проекти и дори пробно отпечатване на нови защитни елементи на банкноти.

Ето някои от областите, които се стремим да стимулираме и които са от полза за нас.

  • Защитни елементи на банкнотите
  • Технологии за производство, обработка и работа с банкноти
  • Технологии, които подобряват екологичния отпечатък на наличнопаричното обращение
  • Когнитивна психология

Кой може да кандидатства за финансиране?

ЕЦБ кани търговски компании, научноизследователски институти и други професионални организации с компетентност в посочените технологични области да представят предложения за проекти. За да имате право да кандидатствате, трябва да сте установени в ЕС.

Как да се свържете с нас за Вашето предложение за проект

Ако имате продукт или идея, за които смятате, че може да представляват интерес за ЕЦБ и да намерят приложение в евробанкнотите, попълнете следния формуляр на английски език и го изпратете на адрес BN-Development@ecb.europa.eu. Обърнете внимание, че попълненият формуляр не бива да надхвърля три страници формат А4.

За сигурност на кореспонденцията с нас можете да използвате PGP криптиране, като изтеглите нашия публичен ключ, за да изпратите проекта. Стараем се да отговорим на всяко предложение в срок от един месец.

Ако Вашето предложение представлява интерес за нас, ще съставим и ще Ви помолим да подпишете споразумение за поверителност, преди да пристъпим към по-нататъшните подробности. След това ще Ви изпратим указания и образци, с които да представите официално предложението си. Те са стандартни за всички проекти, финансирани от ЕЦБ.

Примери от предишни проекти

Всички страници в този раздел