Menu

Гърция

Крайният срок за обмяна на гръцки драхми за евробанкноти е 1 март 2012 г.

1 EUR = 340,750 GRD (гръцки драхми)

Банкнота от 100 драхми – лицева страна Банкнота от 100 драхми – обратна страна

Банкнота от 100 драхми
Номинална стойност: 100 GRD
Изображение: глава на богинята Атина (лицева страна), Адамандиос Кораис (обратна страна)

Банкнота от 200 драхми – лицева страна Банкнота от 200 драхми – обратна страна

Банкнота от 200 драхми
Номинална стойност: 200 GRD
Изображение: Ригас Велестинлис-Фереос

Банкнота от 500 драхми – лицева страна Банкнота от 500 драхми – обратна страна

Банкнота от 500 драхми
Номинална стойност: 500 GRD
Изображение: Йоанис Каподистриас

Банкнота от 1 000 драхми – лицева страна Банкнота от 1 000 драхми – обратна страна

Банкнота от 1 000 драхми
Номинална стойност: 1 000 GRD
Изображение: глава на Аполон

Банкнота от 5 000 драхми – лицева страна Банкнота от 5 000 драхми – обратна страна

Банкнота от 5 000 драхми, нова емисия
Номинална стойност: 5 000 GRD
Изображение: генерал Теодорос Колокотронис

Банкнота от 10 000 драхми – лицева страна Банкнота от 10 000 драхми – обратна страна

Банкнота от 10 000 драхми
Номинална стойност: 10 000 GRD
Изображение: д-р Джордж Папаниколау

Банкнота от 5 000 драхми – лицева страна Банкнота от 5 000 драхми – обратна страна

Банкнота от 5 000 драхми, стара емисия
Номинална стойност: 5 000 GRD
Изображение: генерал Теодорос Колокотронис