Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Нашият подход към стратегическите цели, свързани с климата

За да изпълним стратегическите си цели в областта на климата и да осигурим целенасоченост и ефикасност на решенията си, най-напред се нуждаем от надежден анализ на въздействието от изменението на климата. Това изисква както надеждни данни, така и методи за моделиране.

Рисковете, свързани с климата, са особено трудни за измерване и моделиране, тъй като се проявяват в дългосрочен план и са нелинейни, глобални и свързани с голяма несигурност. Въпреки това науката твърди, че са необходими незабавни действия.

Как подхожда ЕЦБ към справянето с това предизвикателство?

За постигане на целите ни по отношение на климата прилагаме подход, състоящ се от три елемента, който ни позволява да предприемем незабавни действия и същевременно осигурява възможност за усъвършенстване на знанията ни и за коригиране на политиките ни на по-късен етап.

ПОДОБРЯВАМЕ данните, свързани с климата

Предлагаме първоначален набор от свързани с климата показатели за финансовия сектор като част от усилията ни да подобрим качеството и количеството на свързаните с климата данни, доколкото ни е възможно.

УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ анализите си

Успоредно с подобряването на свързаните с климата данни се стремим да усъвършенстваме макроикономическите си модели, сценарийните си анализи и оценките си на риска. Това ни позволява по-добре да отчитаме климатичните рискове, както и възможностите, които би могъл да породи екологичният преход.

Колкото повече напредват знанията ни, толкова по-добре информирани ще бъдат в крайна сметка решенията ни за политиките.

КОРИГИРАМЕ политиките си

Въз основа на анализите си предприемаме действия в области, които считаме за подходящи, включително нашите корпоративни облигации, собствените ни инвестиции и собствения ни екологичен отпечатък.

С подобряването на данните за климата и усъвършенстването на моделите коригираме съответно политиките си. Това означава, че стратегията ни по отношение на климата се развива и усъвършенства с течение на времето.

Всички страници в този раздел