Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP lähenemisviis strateegiliste kliimaeesmärkide saavutamisele

Selleks et saavutada oma strateegilised kliimaeesmärgid ning tagada, et EKP otsused oleksid sihipärased ja tõhusad, peame kõigepealt põhjalikult analüüsima kliimamuutuste mõju. Selleks on vaja usaldusväärseid andmeid ja modelleerimismeetodeid.

Kuna kliimariskid kerkivad esile pika aja jooksul ning on mittelineaarsed, üleilmsed ja seotud äärmiselt suure ebakindlusega, on neid väga raske mõõta ja modelleerida. Teaduslikud uuringud näitavad siiski, et meetmeid tuleb võtta kohe.

Kuidas EKP selle küsimusega tegeleb?

EKP kasutab oma kliimaeesmärkide saavutamiseks kolmetahulist lähenemisviisi, mis aitab kiirelt meetmeid võtta ning pakub ühtlasi võimaluse teadmisi parandada ja seejärel poliitikameetmeid kohandada.

PARANDAME kliimaga seotud andmeid

Oleme avaldanud finantssektori jaoks algsed kliimaga seotud näitajad eesmärgiga parandada kliimaandmete kvaliteeti ja kvantiteeti.

TÄIUSTAME oma analüüse

EKP teeb tööd selle nimel, et kliimaga seotud andmete paranedes täiustada oma makromajanduslikke mudeleid, stsenaariumianalüüse ja riskihindamist. See aitab kliimariske paremini arvesse võtta ja kasutada ära võimalusi, mida rohepööre võib kaasa tuua.

Sedamööda, kuidas meie teadmised kasvavad, saab EKP ka teha teadlikumaid poliitikaotsuseid.

KOHANDAME oma poliitikameetmeid

EKP võtab oma analüüsidele tuginedes meetmeid valdkondades, kus ta peab seda asjakohaseks. Need hõlmavad ettevõtete võlakirju, EKP investeeringuid ja EKP enda keskkonnajalajälge.

Kliimaga seotud andmete ja modelleerimise paranedes kohandame asjakohaselt ka EKP poliitikameetmeid. See tähendab, et EKP kliimastrateegia areneb aja jooksul edasi ja täiustub.

Kõik selle jaotise teemad