Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP missioon

Euroopa Keskpank ja liikmesriikide keskpangad moodustavad eurosüsteemi ehk euroala keskpankade süsteemi. Eurosüsteemi esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus, st kaitsta euro väärtust.

Euroopa Keskpank vastutab euroalal ja osalevates euroalavälistes riikides asuvate krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest ühtse järelevalvemehhanismi raames, kuhu kuuluvad ka riikide pädevad asutused. Sellega aitab Euroopa Keskpank tagada pangandussüsteemi turvalisust ja usaldusväärsust ning finantssüsteemi stabiilsust nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka igas osalevas liikmesriigis eraldi.

Euroopa Keskpank on võtnud endale kohustuseks täita kõiki oma ülesandeid tõhusalt. Seejuures püütakse alati järgida usaldusväärsuse, asjatundlikkuse, tulemuslikkuse ja aruandekohustuse põhimõtet. Tagatud on rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahusus. Oma ülesandeid täidab Euroopa Keskpank läbipaistvalt, järgides seejuures täpselt kõiki asjakohaseid konfidentsiaalsusnõudeid.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Eurosüsteem

Eurosüsteemi missioon

Õiguslik raamistik

Asutamisleping ja põhikiri

Kõik selle jaotise teemad