Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Poliitiline sõltumatus

EKP sõltumatus aitab säilitada hindade stabiilsust. Seda kinnitavad nii ulatuslik teoreetiline analüüs kui ka empiirilised tõendid keskpanga sõltumatuse kohta.

EKP sõltumatus on sätestatud ühtse rahapoliitika institutsioonilises raamistikus (aluslepingus ja põhikirjas).

Praktiline mõju

EKP, riikide keskpangad ja nende otsuseid tegevate organite liikmed ei taotle ega saa mingeid juhiseid Euroopa Liidu institutsioonidelt või asutustelt, ühegi ELi liikmesriigi valitsuselt ega üheltki teiselt organilt.

Liidu institutsioonid ja asutused ning liikmesriikide valitsused kohustuvad seda põhimõtet järgima ega püüa mõjutada EKP otsuseid tegevate organite liikmeid (aluslepingu artikkel 130).

Muud sätted

EKP teeb finantstehinguid Euroopa Liidust eraldi. EKP-l on oma eelarve. EKP kapital on märgitud ja seda maksavad euroala riikide keskpangad.

Vastavalt põhikirjale määratakse EKP nõukogu liikmed ametisse pikaks ajaks. Juhatuse liikmeid saab ametisse nimetata vaid üheks ametiajaks.

Riikide keskpankade presidentide ja juhatuse liikmete ametisoleku õigus on tagatud järgmiselt:

  • riigi keskpanga presidendi ametiaeg ei ole lühem kui viis aastat;
  • EKP juhatuse liikmete ametiaeg on kaheksa aastat ja neid ei saa ametisse tagasi nimetada;
  • riikide keskpankade presidente ja EKP juhatuse liikmeid saab ametist tagandada vaid teovõimetuse või tõsise üleastumise korral;
  • kõik vaidlused lahendatakse Euroopa Liidu Kohtus.

Eurosüsteemil on keelatud anda laenu ELi asutustele või riikide avaliku sektori üksustele. Sellega kindlustab eurosüsteem end ametiasutuste võimalike mõjutuste eest.

Eurosüsteem on oma tegevuses sõltumatu. EKP-l on olemas kõik efektiivse rahapoliitika teostamiseks vajalikud vahendid ja oskused ning tal on õigus iseseisvalt otsustada, kuidas ja millal neid kasutada.

EKP-l on õigus võtta vastu siduvaid määrusi EKPSi ülesannete täitmiseks vajalikul määral ning teatud muudel juhtudel, mis on sätestatud ELi Nõukogu vastavates õigusaktides.

SEE ALSO

Find out more about related content

Kõik selle jaotise teemad