Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvenõukogu

Järelevalvenõukogu koguneb iga kolme nädala järel, et arutada, kavandada ja viia ellu EKP järelevalveülesandeid. Järelevalvenõukogu esitab EKP nõukogule otsuste eelnõusid kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega.

EKP nõukogu

Koosseis

  • esimees (ühekordne viieaastane ametiaeg)
  • aseesimees (valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast)
  • neli EKP esindajat
  • riiklike järelevalveasutuste esindajad

Järelevalvenõukogu liikmed

EKP liikmed
Esimees

Claudia Buch

Aseesimees Frank Elderson
EKP esindaja Edouard Fernandez-Bollo
EKP esindaja Kerstin af Jochnick
EKP esindaja Elizabeth McCaul
EKP esindaja Anneli Tuominen
Riiklike järelevalveasutuste esindajad
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaaria Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Saksamaa Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank)
Eesti Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Iirimaa Sharon Donnery (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Kreeka

Christina Papaconstantinou (Bank of Greece)

Hispaania Margarita Delgado (Banco de España)
Prantsusmaa Denis Beau (Banque de France)
Horvaatia Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Itaalia Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Küpros George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Leedu Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Läti Santa Purgaile (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Michelle Mizzi Buontempo (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Madalmaad Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Rui Pinto (Banco de Portugal)
Sloveenia Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakkia Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Soome Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kui liikmesriigi määratud järelevalveasutuseks ei ole riigi keskpank, võib pädeva järelevalveasutuse esindajaga ühineda liikmesriigi keskpanga esindaja. Sel juhul käsitatakse kõiki neid esindajaid kokku hääletamisel siiski ainult ühe liikmena.

Järelevalvenõukogu liikmed

(seisuga 2. veebruar 2024)

Juhtkomitee

Juhtkomitee toetab järelevalvenõukogu tegevust ja valmistab ette selle koosolekuid.

Koosseis

  • järelevalvenõukogu esimees
  • järelevalvenõukogu aseesimees
  • üks EKP esindaja
  • viis riiklike järelevalveasutuste esindajat

Järelevalvenõukogu määrab viis riiklike järelevalveasutuste esindajat üheks aastaks rotatsioonipõhimõtte alusel, mis tagab riikide õiglase esindatuse.

Juhtkomitee liikmed

Järelevalvenõukogu esimees

Claudia Buch

Järelevalvenõukogu aseesimees

Frank Elderson

EKP esindaja

Anneli Tuominen

Belgia

Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)

Saksamaa

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Itaalia

Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Küpros

George Ioannou (Central Bank of Cyprus)

Soome

Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Kõik selle jaotise teemad