Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Isikuandmete kaitse veebilehel

EKP kohustub kaitsma kasutajaandmete puutumatust. EKP kasutab isikuandmeid üksnes allpool kirjeldatud otstarbeks ning ei edasta neid turunduse eesmärkidel.

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas ELi andmekaitseõigusega ning EKP infotehnoloogia turvalisust ja konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjadega.

Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest?

EKP on vastutav töötleja ja isikuandmete töötlemisega tegeleb avalike suhete peadirektoraat. Isikuandmed on kättesaadavad üksnes selleks volitatud EKP töötajatele. EKP nimel ja volitusel võivad andmeid töödelda ka organisatsioonivälised asutused.

Millist teavet ja mis eesmärgil EKP oma veebilehe kaudu kogub?

Küpsised

Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebilehitseja talletab arvuti kõvakettale. Need võimaldavad veebilehitsejal kasutajat järgmisel külastusel ära tunda. Samuti aitavad küpsised salvestada kasutajaeelistusi, koostada koondstatistikat veebilehe kasutamise kohta ja muuta veebilehte kasutajasõbralikumaks.

Küpsised:

Ei nõustu küpsiste kasutamisega

Iga kuue kuu järel eemaldame kõik esimese osapoole küpsised ja palume kasutajal teha oma valik uuesti. Selle eesmärk on tagada, et kasutaja eelistused on endiselt kehtivad ja ajakohastatud.

Tehnilised küpsised

Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehel navigeerimiseks ja selle toimimise parandamiseks ning võimaldavad meelde jätta kasutajaeelistusi ja -valikuid (nt eeliskeel).

Analüütilised küpsised

Need küpsised võimaldavad koguda teavet veebilehe kasutamise kohta, välja selgitada kasutajate huvivaldkondi ning hinnata kasutajatega suhtlemise tõhusust. Sellest lähtudes on võimalik kohandada veebilehe sisu vastavalt külastajate vajadustele ning muuta seda kasutajasõbralikumaks, hõlbustades otsinguid. Analüütilisi küpsiseid rakendavad sotsiaalmeedia platvormid ja Google'i teenused, mida sellel veebilehel kasutatakse.

Näiteks kasutab EKP Google Analytics'it oma veebilehe külastamist kajastava statistika kogumiseks. Teave edastatakse Google'i hallatavatele serveritele (mis võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu) ning seda kasutatakse EKP jaoks koondstatistika tegemiseks veebilehe külastuste arvu ja kestuse, kasutusviiside, veebiliikluse allikate, kasutajate demograafiliste andmete ja sooritatud otsingute kohta.

EKP võib kasutada ka Google Optimize’i, et katsetada võimalusi, kuidas muuta veebilehte kasutajasõbralikumaks.

Andmete kogumise eesmärk on jälgida veebilehe eri rubriikide külastajate arvu, hallata liiklust veebilehel ning parandada selle toimivust ja kasutajasõbralikkust. Kasutajate isikuandmeid ei tuvastata ning koondstatistikat kogutakse anonüümselt.

Google on sätestanud enda privaatsuspõhimõtted.

Google Analytics Google's Privacy policy Privacy Shield certification

Google säilitab kasutaja nõusolekul ainult järgmisi isikuandmeid: veebiidentifikaatorid, sealhulgas küpsised, IP-aadressid ja seadmete tuvastajad ning kliendituvastusseadmed. EKP on Google Analyticsi puhul valinud isikuandmete säilitamise ajaks 14 kuud. Ühtlasi on EKP vaikimisi võimaldanud muuta IP-aadressid anonüümseks ja desaktiveerida kasutajatunnused.

Uurime ka võimalusi kasutada Matomo Cloud’i, mis on Euroopas pakutav teenus veebilehtede kasutusstatistika kogumiseks. Kõik kogutud andmed muudetakse anonüümseks ja neid hoitakse ainult EKP serverites. Matomo Cloud’i privaatsuspõhimõtted on kättesaadavad ettevõtte veebilehel.

Kolmandate osapoolte küpsised

Kolmandate isikute rakendused EKP veebilehel (nt videopleier või sotsiaalmeediakanali sisu) võivad eeldada nõusolekut küpsiste kasutamisega, vastasel juhul on need desaktiveeritud.

Logiteave

Serverid salvestavad automaatselt teavet, mida veebilehitsejad saadavad külastatavate veebilehtede kohta. Logiteave võib näiteks hõlmata külastuse kuupäeva ja aega, IP-aadressi, veebilehitseja tüüpi, keelt ja suurust ning küpsiseid, mis tunnevad ära teie veebilehitseja. Logiteavet säilitatakse kuni kümme kuud ja seejärel see kustutatakse. EKP kogutavat teavet kasutatakse üksnes veebilehe kasutamist kajastava koondstatistika saamiseks ning veebilehe haldamise ja turvalisuse tagamise eesmärgil.

Veebilehe kaudu või meili teel edastatavad isikuandmed

EKP kogub täiendavaid isikuandmeid (nt meililistiga liitumisel saadav kasutaja meiliaadress) üksnes kasutaja nõusolekul. Lähemalt saab lugeda asjakohastest rubriikidest.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

EKP kogub ja töötleb isikuandmeid kasutaja nõusolekul. Nõusoleku saab igal ajal tühistada. Pärast nõusoleku tühistamist lepinguosalise isikuandmete töötlemine peatatakse, kuid nende varasemat töötlemist peetakse jätkuvalt õiguspäraseks.

Millised on teie õigused?

Kasutajal on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele, neid parandada, piirata nende töötlemist ning teatavatel tingimustel taotleda nende kustutamist.

Selleks tuleb ühendust võtta avalike suhete peadirektoraadiga meiliaadressil webmaster@ecb.europa.eu. Täiendavad küsimused võib saata ka EKP andmekaitseametnikule (dpo@ecb.europa.eu).

Kasutajal on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kõik selle jaotise teemad