Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rahvusvahelised suhted

Euroopa Keskpank (EKP) on rahvusvahelistes majandus- ja finantssuhetes oluline institutsioon. EKP on maailma suuruselt teise majanduse ehk euroala keskpank, kes emiteerib eurot – rahvusvahelist vääringut, mis on maailmas kasutatavuselt teisel kohal.

EKP-l on ka keskne osa Euroopa pangandusjärelevalves ning ta on seega üleilmselt üks suurimaid pangandusjärelevalve asutusi.

Euroala on maailmamajandusega tihedalt lõimunud ja seetõttu sõltub selle jõukus ka rahvusvahelisest keskkonnast. Euroala majanduse areng ja majanduspoliitilised otsused võivad omakorda mõjutada kolmandaid riike.

Rahapoliitika kujundamine ja finantsstabiilsuse tagamine euroalal eeldavad head ülevaadet maailmamajanduse olukorrast ning rahvusvahelisest monetaar- ja finantssüsteemist. Sel eesmärgil teeb EKP järgmist:

  • jälgib ja analüüsib maailma majandus- ja finantskeskkonna arengut, rahvusvahelist finantsarhitektuuri ja euro rahvusvahelist rolli;
  • osaleb majandus-, finants- ja rahandusküsimusi käsitlevate rahvusvaheliste institutsioonide ning foorumite tegevuses;
  • hoiab suhteid teiste maailma keskpankadega, et vahetada arvamusi ja oskusteavet ning selgitada oma tegevuspõhimõtteid.

Kõik selle jaotise teemad