Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Международни въпроси

ЕЦБ е институция с ключова позиция в международните икономически и финансови дела. Тя е централната банка на втората по големина икономика в света – еврозоната – и е емитент на втората най-използвана международна валута – еврото.

Тя е и ядрото на европейския банков надзор, поради което се явява един от най-големите банкови надзорни органи в света.

Еврозоната е силно интегрирана в световната икономика, така че нейният просперитет зависи и от международната обстановка. Освен това икономическите тенденции и политики в еврозоната могат да повлияят на трети държави.

Доброто ниво на разбиране на световната икономика и международната парична и финансова система е от ключово значение за формулирането на паричната политика и гарантирането на финансовата стабилност на еврозоната. За тази цел ЕЦБ:

  • наблюдава и анализира световните икономически и финансови тенденции, международната финансова архитектура и международната роля на еврото
  • участва в международни институции и форуми, на които се обсъждат икономически, финансови и парични въпроси
  • поддържа отношения с централните банки по света с цел обмен на мнения и експертен опит и разясняване на политиката ѝ

Всички страници в този раздел