Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Седмичен финансов отчет

Седмичният финансов отчет на Евросистемата се публикува във вторник и се отнася за предходния петък.

Изключения от датата на публикуване

Денят на публикуване на първия финансов отчет за всяко тримесечие обикновено е сряда (вместо вторник), за да има повече време за извършване на тримесечната преоценка на активите и пасивите, отразена в него.

Дати на публикуване през 2024 г., които се отклоняват от общото правило:

Отчет Седмица Отчетна дата Дата на публикуване Ден на седмицата Причина

Тримесечен финансов отчет

Седмица 52, 2023 г.

29 декември 2023 г.

4 януари 2024 г. четвъртък Първи финансов отчет за тримесечието
Нова година

(неработен ден на TARGET)

Тримесечен финансов отчет

Седмица 13 29 март 2024 г. 4 април 2024 г. четвъртък Първи финансов отчет за тримесечието
понеделникът след Великден

(неработен ден на TARGET)

Тримесечен финансов отчет

Седмица 26 28 юни 2024 г. 3 юли 2024 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Тримесечен финансов отчет Седмица 40

4 октомври 2024 г.

9 октомври 2024 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието

Когато е неработен ден на системата TARGET, и поради това съответният ден не е ден за сетълмент на сделки на паричния пазар в евро и на сделки в чуждестранна валута, свързани с евро, този ден се счита за неработен ден на Евросистемата за целите на финансовото отчитане. Ако такъв допълнителен неработен ден се падне в периода на изготвяне на седмичния финансов отчет, този период съответно се удължава.

Вижте още свързана с темата информация

Ръководство за потребителите за консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата Годишен консолидиран баланс Хранилище на статистически данни

Всички страници в този раздел