Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Макроикономически прогнози

Целта на макроикономическите прогнози е да се предвиди и обясни бъдещото състояние на икономиката в широк мащаб. Те включват информация за икономическия растеж, инфлацията, заплатите, безработицата и търговията.

Експерти на Евросистемата и ЕЦБ изготвят макроикономически прогнози, които представят перспективите за еврозоната и за световната икономика като цяло. Те се използват в оценката, която Управителният съвет на ЕЦБ прави на икономическата динамика и рисковете за ценовата стабилност.

Публикуват се четири пъти в годината – през март, юни, септември и декември.

Март 2024 г.
Накратко

Перспектива за инфлацията

Инфлацията би трябвало да спада през следващите няколко години, но по-бавно, отколкото през 2023 г. Вследствие на отслабващия ценови натиск и въздействието от паричната политика на ЕЦБ общата инфлация би трябвало да намалее от 5,4% през 2023 г. до 2,3% през 2024 г. и 2,0% през 2025 г., достигайки 1,9% през 2026 г.

Още по темата
Перспектива за брутния вътрешен продукт

Икономическият растеж ще остане слаб в краткосрочен план поради затегнатите условия за финансиране и отслабеното доверие. С намаляването на инфлацията доходите на домакинствата се възстановят и външното търсене се засилва, така че се очаква реалният БВП да отбележи прираст от 0,6% през 2024 г., 1,5% през 2025 г. и 1,6% през 2026 г.

Още по темата

Пълен текст на доклада

В пълния текст на доклада се съдържа подробна оценка на перспективата за икономиката на еврозоната.

Прочетете доклада

Текущи и минали прогнози

Сравнете предишни наши прогнози за инфлацията и икономическото развитие. Предишните прогнози за еврозоната и държавите в нея са налични за изтегляне.

Всички наши макроикономически прогнози

Всички страници в този раздел