Menu

Латвия

Няма определен краен срок за обмяна на латвийски латове за евробанкноти.

1 €= 0,702804 LVL (латвийски лата)

Банкнота от 5 лата – лицева страна Банкнота от 5 лата – обратна страна

Банкнота от 5 лата
Номинална стойност: 5 LVL
Лицева страна: Дъб и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на декоративно слънце, дърворезба

Банкнота от 10 лата – лицева страна Банкнота от 10 лата – обратна страна

Банкнота от 10 лата
Номинална стойност: 10 LVL
Лицева страна: Панорамна гледка на река Даугава и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на традиционната латвийска бронзова брошка във форма на лък

Банкнота от 20 лата – лицева страна Банкнота от 20 лата – обратна страна

Банкнота от 20 лата
Номинална стойност: 20 LVL
Лицева страна: Старинен латвийски чифлик и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Мотив с традиционни латвийски орнаменти

Банкнота от 50 лата – лицева страна Банкнота от 50 лата – обратна страна

Банкнота от 50 лата
Номинална стойност: 50 LVL
Лицева страна: Античен латвийски ветроходен кораб и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Кръст над два кръстосани ключа, насложени върху план на град Рига от Средновековието

Банкнота от 100 лата – лицева страна Банкнота от 100 лата – обратна страна

Банкнота от 100 лата
Номинална стойност: 100 LVL
Лицева страна: Портрет на Кришянис Баронс и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Разновидност на орнаменти на колан от Лиелварде

Банкнота от 500 лата – лицева страна Банкнота от 500 лата – обратна страна

Банкнота от 500 лата
Номинална стойност: 500 LVL
Лицева страна: Профил на латвийско момиче в народна носия и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Мотив с орнаменти от бронзов накит за глава

Банкнота от 5 лата – лицева страна Банкнота от 5 лата – обратна страна

Банкнота от 5 лата (1992 г.)
Номинална стойност: 5 LVL
Лицева страна: Дъб и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на декоративно слънце, дърворезба

Банкнота от 5 лата – лицева страна Банкнота от 5 лата – обратна страна

Банкнота от 5 лата (1996 г.)
Номинална стойност: 5 LVL
Лицева страна: Дъб и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на декоративно слънце, дърворезба

Банкнота от 5 лата – лицева страна Банкнота от 5 лата – обратна страна

Банкнота от 5 лата (2001 г.)
Номинална стойност: 5 LVL
Лицева страна: Дъб и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на декоративно слънце, дърворезба

Банкнота от 5 лата – лицева страна Банкнота от 5 лата – обратна страна

Банкнота от 5 лата (2006 г.)
Номинална стойност: 5 LVL
Лицева страна: Дъб и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на декоративно слънце, дърворезба

Банкнота от 5 лата – лицева страна Банкнота от 5 лата – обратна страна

Банкнота от 5 лата (2007 г.)
Номинална стойност: 5 LVL
Лицева страна: Дъб и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на декоративно слънце, дърворезба

Банкнота от 10 лата – лицева страна Банкнота от 10 лата – обратна страна

Банкнота от 10 лата (1992 г.)
Номинална стойност: 10 LVL
Лицева страна: Панорамна гледка на река Даугава и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на традиционната латвийска бронзова брошка във форма на лък

Банкнота от 10 лата – лицева страна Банкнота от 10 лата – обратна страна

Банкнота от 10 лата (2000 г.)
Номинална стойност: 10 LVL
Лицева страна: Панорамна гледка на река Даугава и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Изображение на традиционната латвийска бронзова брошка във форма на лък

Банкнота от 20 лата – лицева страна Банкнота от 20 лата – обратна страна

Банкнота от 20 лата (1992 г.)
Номинална стойност: 20 LVL
Лицева страна: Старинен латвийски чифлик и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Мотив с традиционни латвийски орнаменти

Банкнота от 20 лата – лицева страна Банкнота от 20 лата – обратна страна

Банкнота от 20 лата (2004 г.)
Номинална стойност: 20 LVL
Лицева страна: Старинен латвийски чифлик и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Мотив с традиционни латвийски орнаменти

Банкнота от 20 лата – лицева страна Банкнота от 20 лата – обратна страна

Банкнота от 20 лата (2007 г.)
Номинална стойност: 20 LVL
Лицева страна: Старинен латвийски чифлик и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Мотив с традиционни латвийски орнаменти

Банкнота от 100 лата – лицева страна Банкнота от 100 лата – обратна страна

Банкнота от 100 лата (1992 г.)
Номинална стойност: 100 LVL
Лицева страна: Портрет на Кришянис Баронс и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Разновидност на орнаменти на колан от Лиелварде

Банкнота от 500 лата – лицева страна Банкнота от 500 лата – обратна страна

Банкнота от 500 лата (1992 г.)
Номинална стойност: 500 LVL
Лицева страна: Профил на латвийско момиче в народна носия и стилизиран дъбов лист
Обратна страна: Мотив с орнаменти от бронзов накит за глава