Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Прозрачност

Определение

Прозрачност означава, че централната банка предоставя на широката общественост и на пазарите открито, ясно и своевременно пълна информация относно стратегията, оценките, решенията, свързани с водената от нея политика, както и прилаганите процедури.

Днес повечето централни банки, включително ЕЦБ, считат прозрачността за изключително важна. Това важи особено за рамката им на парична политика. ЕЦБ отдава изключително голямо значение на ефективното общуване с обществеността.

Прозрачност на паричната политика на ЕЦБ

Прозрачността помага на обществеността да разбере паричната политика на ЕЦБ. По-голямото разбиране от страна на обществеността прави политиката по-надеждна и ефективна. Прозрачност означава ЕЦБ да обяснява как осъществява мандата си и да проявява отзивчивост по отношение на целите на политиката си.

Доверие

ЕЦБ вдъхва доверие като ясно информира за мандата си и за това как изпълнява задачите си. Когато ЕЦБ е възприемана като способна и мотивирана да осъществи мандата на политиката си, очакванията за цените са добре стабилизирани. Редовната информация за оценката на дадена централна банка относно икономическата ситуация е особено полезна. За централните банки също така е полезно да бъдат открити и реалистични за това какво паричната политика може да направи и дори още по-важно, какво не може да направи.

Самодисциплина

Силната решителност за поддържане на прозрачност налага самодисциплина на тези, които разработват политиките. Тя гарантира, че техните решения, свързани със съответните политики, и обясненията им са последователни във времето. Улесняването на обществения контрол над дейностите по паричната политика, стимулира още по-силно органите за вземане на решения да изпълняват мандатите си по най-добрия начин.

Предсказуемост

ЕЦБ публично обявява стратегията си за паричната политика и съобщава редовната си оценка на икономическото развитие. Това помага на пазарите да разберат систематичния модел на реакция от страна на паричната политика по отношение на икономически промени и шокове. Тези действия правят политическите ходове по-предсказуеми за пазарите в средносрочен план. Така пазарните очаквания могат да се формират по-ефективно и точно.

Ако пазарните участници могат като цяло да предвидят ответните действия на компетентните органи, това позволява бързо прилагане на промените в паричната политика във финансови променливи. По този начин може да се скъси процеса, чрез който паричната политика се пренася в решения, свързани с инвестициите и потреблението. Това може да ускори необходимото икономическо приспособяване и потенциално да увеличи ефективността на паричната политика.

Всички страници в този раздел