Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Transparentnost

Definicija

Transparentnost znači da središnja banka općoj javnosti i tržištima otvoreno, jasno i pravodobno pruža sve bitne informacije o svojoj strategiji, procjenama i odlukama u pogledu politika, kao i svojim postupcima.

Većina središnjih banaka, uključujući i ESB, transparentnost danas smatra ključnom. To se posebice odnosi na okvir njihove monetarne politike. ESB pridaje veliku važnost učinkovitom komuniciranju s javnošću.

Transparentnost monetarne politike ESB-a

Zahvaljujući transparentnosti javnost može razumjeti monetarnu politiku ESB-a. Bolje razumijevanje javnosti tu politiku čini vjerodostojnijom i djelotvornijom. Transparentnost znači da ESB objašnjava na koji način tumači svoj mandat i da otvoreno govori o ciljevima svoje politike.

Vjerodostojnost

Svoju vjerodostojnost ESB njeguje time što jasno govori o svojemu mandatu i načinu na koji obavlja svoje zadaće. Kada javnost na ESB gleda kao na instituciju sposobnu i voljnu ostvariti mandat svoje politike, cjenovna očekivanja imaju dobro uporište. Osobito je korisno redovito priopćavanje o ocjenama gospodarskoga stanja koje daje središnja banka. Također je dobro da središnje banke budu otvorene i realne u pogledu onoga što se može, i još važnije, ne može postići monetarnom politikom.

Samodisciplina

Dosljedno pridržavanje načela transparentnosti nositelje politike obvezuje na samodisciplinu. Njome se tijekom vremena osigurava dosljednost odluka o politikama i njihovih obrazloženja. Mogućnost javnog uvida u zahvate monetarne politike tijelima odlučivanja daje veći poticaj da na najbolji mogući način ispunjavaju svoje mandate.

Predvidljivost

ESB javno najavljuje strategiju svoje monetarne politike i priopćuje o redovitim ocjenama gospodarskih kretanja. Time tržištima pomaže u razumijevanju uzorka sustavnog odgovora monetarne politike na gospodarska kretanja i udare. Na taj način tržišta mogu lakše predvidjeti srednjoročne poteze politike te učinkovitije i točnije oblikovati svoja očekivanja.

Ako tržišni subjekti mogu otprilike predvidjeti reakcije politike, to im omogućuje da promjene monetarne politike brzo ugrade u financijske varijable. Time se pak može skratiti proces prijenosa monetarne politike u ulagačke i potrošačke odluke. Također se mogu ubrzati potrebne gospodarske prilagodbe, a eventualno se može poboljšati i učinkovitost monetarne politike.

Sve stranice u ovom odjeljku