Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Opća načela za vanjsku komunikaciju za visoke dužnosnike Europske središnje banke

(u skladu s člankom 8. Kodeksa ponašanja)

Na članove Upravnog vijeća, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: članovi tijela ESB‑a na visokoj razini) primjenjuju se postojeća pravila te oni djeluju u skladu s tim pravilima, i to posebno kako je utvrđeno u Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (ESB) i u Kodeksu ponašanja za visoke dužnosnike ESB‑a.

Članovi tijela ESB‑a na visokoj razini pridaju veliku važnost jasnom, djelotvornom i pravodobnom obavještavanju o odlukama ESB‑a glede strategije i politike te o pitanjima povezanima s provedbom tih odluka. Komunikacijska politika ESB‑a, neovisnog monetarnog i nadzornog tijela, ključan je dio njegove odgovornosti i obveza dobrog upravljanja. Redovitim kontaktom i interakcijom s predstavnicima javnosti, privatnog sektora, akademske zajednice, interesnih skupina, predstavničkih udruga i civilnog društva dobivaju se važni podatci i informacije koji pomažu u razumijevanju dinamike gospodarstva i financijskih tržišta te njezina šireg društvenog konteksta.

Ta se dvosmjerna komunikacija temelji na otvorenim, transparentnim i redovitim dijalozima i raspravama između članova tijela na visokoj razini s jedne strane i stručnjaka odnosno šire javnosti s druge strane.

Opća načela

Vodeći se vrijednostima integriteta i transparentnosti, članovi tijela ESB‑a na visokoj razini i zamjenici ovim potvrđuju da će se pridržavati sljedećih načela u interakciji s privatnim sektorom, akademskom zajednicom, interesnim skupinama, predstavničkim udrugama i predstavnicima civilnog društva:[1]

Prvo, članovi tijela ESB‑a na visokoj razini i zamjenici čuvaju povjerljive informacije u skladu sa svojim obvezama i iznimno su oprezni pri prihvaćanju poziva za održavanje govora ili predavanja na vanjskim događajima kako se ne bi stvorio dojam da informacije koje bi mogle biti tržišno osjetljive nisu istodobno dostupne najširoj javnosti. U tu svrhu obvezuju se:

  • prihvaćati pozive za održavanje govora ili predavanja na događajima na kojima bi njihove izjave mogle biti tržišno osjetljive samo ako su te izjave već objavljene na mrežnim stranicama dotičnih institucija, u načelu u trenutku početka govora, ili ako javnost može izravno pratiti događaj, na primjer putem mrežnog prijenosa, ili ako događaju prisustvuju predstavnici medija koji mogu izravno izvještavati s događaja, pri čemu se ta odredba ne odnosi na govore opće ili akademske tematike u kojima ne dolazi do otkrivanja tržišno osjetljivih informacija
  • ne davati na nejavnim mjestima osobna mišljenja o stanju u gospodarstvu ili u financijskom sektoru, koja su važna za buduće stajalište monetarne politike ili nadzorna pitanja2, a prethodno nisu bila izrečena u javnosti, institucijama, poduzećima ili osobama koji bi na temelju tih informacija mogli ostvariti dobit i
  • pri odabiru događaja na kojima će održati govor ili predavanje nastojati da se prihvaćanje poziva ne shvati kao davanje posebne prednosti organizatoru pred konkurentom ili omogućavanje ostvarenja komercijalne koristi od naočigled ekskluzivnih kontakata s članovima tijela ESB‑a na visokoj razini i zamjenicima.

Drugo, pri razmatranju poziva za održavanje govora ili predavanja na događajima koji nisu javni ili prihvaćanja poziva za sudjelovanje na bilateralnim sastancima s, primjerice, bankarima, predstavnicima sektorskih organizacija, posebnim interesnim skupinama ili lobijima, članovi tijela ESB‑a na visokoj razini i zamjenici brinu se o tome da ne dođe do otkrivanja tržišno osjetljivih informacija.

Kao dodatna zaštitna mjera i kao opće pravilo, član osoblja institucije ili subjekta o kojem je riječ trebao bi pratiti člana tijela ESB‑a na visokoj razini ili zamjenika na događaje koji nisu javni na kojima će se raspravljati o pitanjima buduće monetarne politike ili pitanjima povezanima s nadzorom odnosno regulatornim pitanjima te na bilateralne sastanke, osim ako je to protivno interesu institucije ili subjekta, čime se štiti „potreba slušanja" članova tijela ESB-a na visokoj razini ili njihovih zamjenika.

Treće, kako bi se povećala transparentnost i odgovornost, članovi tijela ESB‑a na visokoj razini u pravilu uključuju informacije o svojim sastancima s vanjskim osobama u objavljenim kalendarima sastanaka, u mjeri u kojoj se te informacije odnose na njihovu ulogu članova tijela ESB-a na visokoj razini.

Četvrto, članovi Upravnog vijeća i Izvršnog odbora te njihovi zamjenici ponovno potvrđuju da će se pridržavati načela tihog razdoblja, u skladu s kojim u razdoblju od sedam dana prije svakog najavljenog sastanka o monetarnoj politici Upravnog vijeća ne drže govore i ne daju javne izjave koji bi mogli utjecati na očekivanja o predstojećim odlukama o monetarnoj politici. Isto tako, tijekom tog razdoblja, članovi Upravnog vijeća i Izvršnog odbora neće se sastati niti razgovarati s medijima, sudionicima na tržištu ili drugim osobama koje imaju vanjske interese, o pitanjima monetarne politike, te bi trebali odmah obavijestiti organizacijske jedinice nadležne za komunikacije i usklađenost svoje institucije ako to nehotično učine.

  1. Ova opća načela ne primjenjuju se u dijalozima s javnim tijelima.
  2. Ne primjenjuje se na nadzorne dijaloge, tj. dijaloge s nadziranim subjektima o pitanjima nadzora u odnosu na nadziranu instituciju.