Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Međunarodni odnosi i analiza

U obavljanju zadaća koje su povjerene Eurosustavu i jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM) ESB surađuje s različitim organizacijama i sudjeluje u različitim forumima na međunarodnoj razini. To obuhvaća:

 • oblikovanje i zastupanje stajališta o politikama na području nadležnosti ESB‑a
 • razmjenu informacija i mišljenja te procjenu gospodarskih kretanja s drugim tvorcima politika u multilateralnim organizacijama i forumima kao i bilateralno
 • suradnju s međunarodnim institucijama, kao što su Međunarodni monetarni fond (MMF) i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), u praćenju europodručja i monetarne politike ESB‑a
 • sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima čiji je cilj razvoj pravila i najbolje prakse, kojima bi se poboljšala financijska stabilnost te učinkovitost i transparentnost u oblikovanju politika.

Međunarodna suradnja dobrovoljna je i neobvezujuća te stoga ne narušava provedbu zadaća ESB‑a i njegovu neovisnost. U iznimnim okolnostima, na primjer tijekom svjetske financijske krize, ESB usklađuje svoje postupke s postupcima središnjih banaka država izvan europodručja.

Međunarodni monetarni fond (MMF)

ESB ima status trajnog promatrača u MMF‑u. Može sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora MMF‑a o posebnim temama i temama koje su važne za zadaće ESB‑a.

MMF
skupina G20

U sklopu delegacije Europske unije ESB sudjeluje na sastancima ministara financija i guvernera središnjih banaka zemalja skupine G20 kao i njihovih podstruktura. Također sudjeluje na sastancima ministara financija i guvernera središnjih banaka zemalja skupine G7.

G20
Banka za međunarodne namire (BIS)

ESB je član i dioničar BIS-a. Sudjeluje u radu upravljačkih i nadzornih tijela BIS‑a te u svim odborima i radnim skupinama koje potječu iz te institucije, uključujući:

 • Bazelski odbor za nadzor banaka
 • Odbor za plaćanja i tržišne infrastrukture
 • Odbor za globalni financijski sustav
 • Odbor za tržišta.
BIS
Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

ESB sudjeluje u radu brojnih odbora i radnih skupina OECD‑a u kojima uz Europsku komisiju nastupa kao zaseban član delegacije Europske unije.

OECD
Odbor za financijsku stabilnost (FSB)

ESB sudjeluje u radu Odbora za financijsku stabilnost i njegovih podstruktura.

FSB

Odnosi sa središnjim bankama država izvan EU-a

ESB održava odnose sa središnjim bankama razvijenih zemalja i zemalja s tržištima u nastajanju izvan EU‑a. Razmjena mišljenja i informacija ESB‑u omogućuje da bolje razumije vanjsko okružje europodručja i da objasni svoje politike.

ESB je također uključen u međunarodnu suradnju središnjih banaka.

Analiza međunarodnih pitanja

ESB prati i analizira širok spektar međunarodnih gospodarskih, financijskih i monetarnih pitanja koja su važna za ispunjavanje njegovih zadaća. Među ostalim:

 • prati i analizira gospodarske uvjete i ciklička kretanja u svjetskom gospodarstvu te odgovarajuće politike trećih zemalja (više)
 • izrađuje makroekonomske projekcije za vanjsko okružje europodručja te provodi simulacije i analize scenarija u vezi s vanjskim okružjem
 • prati razvoj međunarodne uloge eura
 • analizira pitanja povezana s međunarodnom financijskom arhitekturom i drugim temama važnima za politike ESB‑a.

Sve stranice u ovom odjeljku