Oštećene novčanice

Da bi ljudi imali povjerenja u njih, euronovčanice moraju biti autentične i visokokvalitetne. Stoga nacionalne središnje banke prije vraćanja novčanica u optjecaj provjeravaju jesu li novčanice autentične kao i jesu li oštećene ili prljave.

Nacionalne središnje banke imaju potpuno automatizirane uređaje za obradu novčanica, kojima provjeravaju novčanice koje prime. Tim se uređajima novčanice sortiraju kako bi se održali visoki standardi kvalitete. Nacionalne središnje banke izdvojile su u 2010. oko 5,8 milijardi novčanica kao neprikladne za optjecaj i zamijenile ih novim novčanicama. Prljave ili oštećene novčanice uništavaju se.

Oštećene euronovčanice (npr. djelomično nagorjele, poderane ili natrulile novčanice) koje ispunjavaju određene uvjete mogu se zamijeniti u nacionalnim središnjim bankama europodručja. Na primjer, nacionalna središnja banka zamijenit će oštećenu euronovčanicu ako predate više od pola novčanice ili možete dokazati da je dio novčanice koji nedostaje (veći dio) uništen. Namjerno oštećene euronovčanice ne mogu se zamijeniti.

Zamjena je u pravilu besplatna. Za euronovčanice koje su slučajno oštećene uređajima protiv krađa naplaćuje se naknada.

Više pojedinosti možete pronaći u sljedećim aktima:

Poštanska adresa vaše nacionalne središnje banke dostupna je na njezinim mrežnim stranicama.