Menu

Oštećene novčanice

Da bi ljudi imali povjerenja u euronovčanice, one moraju biti autentične te imati visokokvalitetna vizualna i taktilna svojstva. Stoga nacionalne središnje banke prije vraćanja novčanica u optjecaj provjeravaju jesu li autentične te jesu li oštećene ili prljave.

Nacionalne središnje banke imaju potpuno automatizirane uređaje za obradu novčanica, kojima provjeravaju i sortiraju primljene novčanice kako bi održali visoke standarde kvalitete. U 2019. su izdvojile oko 5,1 milijardu novčanica kao neprikladne za optjecaj i zamijenile ih novima. Prljave ili oštećene novčanice uništavaju se.

Oštećene euronovčanice (npr. djelomično nagorjele, poderane ili natrulile novčanice) koje ispunjavaju određene uvjete mogu se zamijeniti u nacionalnim središnjim bankama europodručja. Na primjer, nacionalna središnja banka zamijenit će oštećenu euronovčanicu ako predate dio koji je veći od polovice ili ako možete dokazati da je dio novčanice koji nedostaje (veći dio) uništen. Namjerno oštećene euronovčanice ne mogu se zamijeniti.

Zamjena je u pravilu besplatna. Za euronovčanice koje su slučajno oštećene uređajima protiv krađe naplaćuje se naknada.

Više pojedinosti možete pronaći u sljedećim aktima:

  1. Odluka ESB-a od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/10), SL L 118, 30.4.2013., str. 37.
  2. Odluka (EU) 2019/669 ESB-a od 4. travnja 2019. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2019/9), SL L 113, 29.4.2019., str. 6.
    1. Odluka ESB/2013/10. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije, 19. svibnja 2019.
  3. Smjernica ESB-a od 19. travnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2003/5 o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/11), SL L 118, 30.4.2013., str. 43.

Poštanska adresa vaše nacionalne središnje banke dostupna je na njezinim mrežnim stranicama.