Poškodovani bankovci

Bankovci morajo biti pristni in v dobrem stanju, da bi jim ljudje lahko zaupali. Nacionalne centralne banke zato vse eurobankovce pred vrnitvijo v obtok redno preverjajo in izločijo tiste, ki so poškodovani, umazani ali ponarejeni.

Nacionalne centralne banke imajo avtomatske naprave za obdelavo bankovcev, ki popolnoma samodejno preverjajo prejete bankovce. Te naprave razvrščajo bankovce tako, da v obtoku ostanejo samo tisti, ki izpolnjujejo visoke standarde kakovosti. V letu 2010 so nacionalne centralne banke zamenjale 5,8 milijarde bankovcev, ki so bili v tako slabem stanju, da niso bili več primerni za obtok. Umazane ali poškodovane bankovce banke uničijo.

Eurobankovce, ki so poškodovani ali obrabljeni (npr. delno ožgani, odrezani ali prepereli) in izpolnjujejo določene pogoje, zamenjajo nacionalne centralne banke euroobmočja. Tako boste denimo dobili nov bankovec, če v nacionalni centralni banki predložite več kot polovico raztrganega bankovca ali dokažete, da je bil manjkajoči (večji) del uničen. Namerno poškodovani bankovci se ne zamenjujejo.

V načelu je zamenjava brezplačna. Nadomestilo se plača le za eurobankovce, ki so bili po nesreči poškodovani s protiropnimi napravami.

Več podrobnosti je na voljo v dokumentih:

Poštni naslov vaše centralne banke je na voljo na njeni spletni strani.