Menu

Slovenija (od 1. januarja 2007)

Koraki pri zamenjavi gotovine

Banka Slovenije

11. julija 2006 je Svet Evropske unije (EU) odobril prošnjo Slovenije, da v letu 2007 vstopi v euroobmočje. Slovenija je euro uvedla kot prva izmed desetih držav, ki so se EU pridružile 1. maja 2004.

1. januarja 2007 je euro v Sloveniji postal zakonito plačilno sredstvo in po nepreklicno določenem tečaju 1 € = 239,640 SIT zamenjal slovenski tolar (SIT). Za uspešno uvedbo je bilo treba poskrbeti, da je do tega datuma na voljo dovolj eurskih bankovcev in kovancev. Banke so zato od 25. septembra 2006 prejele skupno 250 milijonov eurskih kovancev v vrednosti 84 milijonov EUR, od 29. novembra 2006 pa 41,5 milijona eurskih bankovcev v vrednosti 772 milijonov EUR. V okviru preddobave so nekaj te gotovine vnaprej prejele trgovine in druga podjetja. Poleg tega je Banka Slovenije preko poslovnih bank 1. decembra 2006 začela prodajati začetne pakete eurskih kovancev za profesionalne uporabnike gotovine, 15. decembra 2006 pa tudi za občane. Preddobavo eurskih bankovcev in kovancev ureja Smernica ECB/2006/9.

Zamenjava gotovine je minila hitro in uspešno: do konca prvega dne je bila pretvorba opravljena v vseh javno dostopnih bankomatih in terminalih na prodajnih mestih (POS), vrednost eurskih bankovcev v obtoku pa je presegla vrednost tolarskih bankovcev. Dva tedna po uvedbi je bila v skladu s časovnim načrtom zamenjava gotovine v Sloveniji uspešno zaključena.

Od 15. januarja 2007 je v Sloveniji mogoče plačevati samo z eurskimi bankovci in kovanci. Tolarske bankovce je pri Banki Slovenije mogoče zamenjati brez časovne omejitve, tolarske kovance pa do 31. decembra 2016.

Tolarski bankovci, ki jih je mogoče zamenjati

Najpomembnejši datumi pri zamenjavi gotovine

1. december 2006
Prodaja začetnih paketov eurskih kovancev profesionalnim uporabnikom gotovine
15. december 2006
Prodaja začetnih paketov eurskih kovancev občanom
1. januar 2007
Pretvorba računov ter uvedba eurskih bankovcev in kovancev
14. januar 2007
Zadnji dan, ko so bili tolarski bankovci in kovanci zakonito plačilno sredstvo
do 1. marca 2007
Brezplačna menjava tolarskih bankovcev in kovancev v kreditnih institucijah
31. december 2016
Rok za menjavo tolarskih kovancev pri Banki Slovenije
Neomejeno
Rok za menjavo tolarskih bankovcev pri Banki Slovenije