Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Slovenië (2007)

De stappen van de overgang op de chartale euro

Op 11 juli 2006 willigde de Raad van de Europese Unie (EU) het verzoek van Slovenië in om in 2007 deel uit te maken van het eurogebied. Van de tien landen die op 1 mei 2004 lid werden van de Europese Unie is Slovenië daarmee het eerste dat de euro invoert.

Op 1 januari 2007 werd de euro (EUR) wettig betaalmiddel in Slovenië; de euro verving daarmee de Sloveense tolar (SIT) tegen de onherroepelijk vastgestelde wisselkoers van 1 EUR = 239,640 SIT. Dientengevolge moesten op die datum de eurobankbiljetten en euromunten op grote schaal voorradig zijn in Slovenië. Om ervoor te zorgen dat aan de vraag zou kunnen worden voldaan, ontvingen de banken vanaf 25 september 2006 250 miljoen euromunten met een totale waarde van € 84 miljoen en vanaf 29 november 2006 41,5 miljoen eurobankbiljetten met een totale waarde van € 772 miljoen. Een deel van dit chartale geld werd vooraf gedistribueerd onder de detailhandel en andere bedrijven. Daarnaast begon Banka Slovenije op 1 december 2006 via de commerciële banken zogeheten ‘starter kits’ met euromunten te verkopen aan professionele geldverwerkers en op 15 december 2006 aan het grote publiek. De details van de voorafgaande distributie van eurobankbiljetten en -munten werden vastgelegd in ECB-richtsnoer ECB/2006/9.

De overgang op de chartale euro verliep soepel en snel: aan het einde van de eerste dag waren alle publiekelijk toegankelijke geldautomaten en verkooppuntapparaten aangepast en was de waarde van de eurobankbiljetten in omloop hoger dan die van de in Sloveense tolars luidende bankbiljetten. Twee weken na de invoering van de eurobankbiljetten en euromunten was de overgang op de chartale euro succesvol afgerond, geheel volgens de planning.

Sinds 15 januari 2007 kunnen in Slovenië uitsluitend eurobankbiljetten en euromunten worden gebruikt voor betalingen. In Sloveense tolars luidende bankbiljetten kunnen bij Banka Slovenije voor een onbepaalde periode worden omgewisseld. Banka Slovenije zal in Sloveense tolars luidende munten blijven omwisselen, en wel tot 3 januari 2017.

In Sloveense tolars luidende bankbiljetten die in aanmerking komen voor omwisseling
Belangrijkste data van de overgang in een oogopslag
1 december 2006

Verkoop van ‘starter kits’ met euromunten aan professionele geldverwerkers

15 december 2006

Verkoop van ‘starter kits’ met euromunten aan het grote publiek

1 januari 2007

Conversie van bankrekeningen en invoering van de eurobankbiljetten en euromunten

14 januari 2007

De laatste dag waarop de tolarbankbiljetten en tolarmunten wettig betaalmiddel waren

1 maart 2007

Uiterste termijn voor het kosteloos inwisselen van Sloveense tolarbankbiljetten en tolarmunten bij kredietinstellingen

3 januari 2017

Uiterste termijn voor het inwisselen van Sloveense tolarmunten bij Banka Slovenije

Onbeperkt

Uiterste termijn voor het inwisselen van Sloveense tolarbankbiljetten bij Banka Slovenije

Alle pagina's in dit deel