Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Financiële klimaatrapportage

Voor de aanpak van klimaatverandering is het allereerst noodzakelijk over betrouwbare gegevens te beschikken. Alleen dan kunnen we onze impact op het klimaat zorgvuldig meten en inzicht krijgen in de risico’s waarmee we geconfronteerd worden. Dit creëert een basis om zinvolle en effectieve maatregelen te kunnen nemen.

Welke informatie maken we openbaar?

In onze rapportages geven we gedetailleerde informatie over de CO2-voetafdruk en het klimaatrisico van de financiële activa die de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken in het eurogebied (gezamenlijk het Eurosysteem genoemd) aanhouden. Meer transparantie betekent dat we beter inzicht kunnen krijgen in de klimaatimpact van onze portefeuilles, beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen over de verwezenlijking van onze klimaatdoelstellingen en ook anderen kunnen helpen klimaatrisico’s en de impact daarvan beter te doorgronden. Vanaf 2023 publiceren de ECB en de centrale banken van het Eurosysteem jaarlijks financiële klimaatrapportages.

Deze verslagen zullen op den duur een afspiegeling vormen van onze inspanningen om het CO2-gehalte van onze portefeuilles te verminderen in lijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Ook kunnen we zo onze vooruitgang in de gaten houden en onze maatregelen in de toekomst zo nodig bijsturen.

Wat staat er in deze verslagen?

De ECB rapporteert over de financiële activa in portefeuilles die de centrale banken van het Eurosysteem aanhouden voor monetairbeleidsdoeleinden. Daarnaast publiceren alle centrale banken van het Eurosysteem informatie over hun niet-monetairbeleidsportefeuilles die ze onder hun eigen verantwoordelijkheid beheren.

Een geharmoniseerde benadering in het eurogebied

Alle rapportages worden opgesteld volgens een gemeenschappelijk raamwerk van het Eurosysteem met minimumvereisten voor informatieverschaffing op basis van de aanbevelingen van de taskforce voor de openbaarmaking van klimaatgerelateerde financiële informatie (TCFD) en het Partnership for Carbon Accounting Financials.

Een lijst met rapportages door het Eurosysteem staat hieronder.

Overzicht van financiële klimaatrapportages van het Eurosysteem (2022)

Eurogebied

Europese Centrale Bank

België

Nationale Bank van België

Cyprus

Central Bank of Cyprus

Duitsland

Deutsche Bundesbank

Estland

Eesti Pank

Finland

Suomen Pankki – Finlands Bank

Frankrijk

Banque de France

Griekenland

Bank of Greece

Ierland

Central Bank of Ireland

Italië

Banca d’Italia

Kroatië

Hrvatska narodna banka

Letland

Latvijas Banka

Litouwen

Lietuvos bankas

Luxemburg

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Central Bank of Malta

Nederland

De Nederlandsche Bank

Oostenrijk

Oesterreichische Nationalbank

Portugal

Banco de Portugal

Slovenië

Bank Slovenije

Slowakije

Národná banka Slovenska

Spanje

Banco de España

Alle pagina's in dit deel