Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Bevorderen van meer maatregelen

De aanpak van klimaatverandering is een mondiale uitdaging en op alle fronten zijn maatregelen nodig. We delen onze expertise om extern maatregelen te stimuleren, en we streven naar het overnemen en bevorderen van best practices bij de aanpak van klimaatverandering en de achteruitgang en het verlies van natuur.

Resultaten van onze analyse van de ecologische voetafdruk van eurobankbiljetten

Hoe streeft de ECB naar best practices en stimuleert zij dat er meer maatregelen
worden genomen?

We werken nauw samen met Europese en internationale partners

We werken samen met Europese en internationale partners om de transparantie over klimaataangelegenheden te vergroten, milieuprestaties te verbeteren en lacunes in gegevens te dichten. We leveren analyses en expertise om beter inzicht te bieden in de risico’s en economische kansen die aan klimaat en natuur verbonden zijn. Ook streven we naar een betere toepassing van best practices bij onze eigen werkzaamheden, waaronder onze klimaatrapportage en duurzaam beleggen.

We proberen steeds de transparantie over onze eigen activiteiten te vergroten

Door klimaatinformatie te publiceren over onze monetairbeleids- en niet-monetairbeleidsportefeuilles en onze ecologische voetafdruk willen we de transparantie over onze maatregelen vergroten. Dit draagt bij aan de beschikbaarheid van klimaatgegevens en kennis over de economische gevolgen van klimaatverandering, zowel binnen als buiten onze organisatie. Zo kunnen marktdeelnemers toekomstige klimaatuitdagingen beter het hoofd bieden.

We beperken onze eigen impact op het milieu

Als bijdrage aan de Europese Green Deal werken de ECB en andere EU-instellingen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en aan de tussentijdse doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te hebben verminderd. We proberen daarom voortdurend de ecologische voetafdruk van onze dagelijkse activiteiten te verminderen. We nemen bijvoorbeeld maatregelen om contant geld steeds milieuvriendelijker en duurzamer te maken. Voor onze niet-monetairbeleidsportefeuilles stellen we ook doelstellingen op om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Milieubescherming bij de ECB

Alle pagina's in dit deel