Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Statistieken

Doelstellingen

De statistieken van de ECB zijn bedoeld om alle noodzakelijke gegevens te verstrekken om de taken van het Europees Stelsel van Centrale Banken uit te voeren. Hoewel het voeren van monetair beleid voor het eurogebied de hoofdtaak is, worden ECB-statistieken ook geleverd aan het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) ten behoeve van het macroprudentiële toezicht op het financiële stelsel. Daarnaast stelt de ECB deze statistieken en ondersteunende gegevens beschikbaar aan het publiek en marktpartijen.

Wie stelt de statistieken samen?

De verantwoordelijkheden van de ECB en de Europese Commissie (Eurostat) met betrekking tot economische en financiële statistieken op EU-niveau zijn in een memorandum van overeenstemming uiteengezet:

  • de ECB is de hoofdverantwoordelijke voor monetaire en financiële statistieken, statistieken over de internationale reserves van het Eurosysteem en statistieken over de nominale en reëel-effectieve wisselkoers van de euro;
  • Eurostat is de hoofdverantwoordelijke voor algemene economische statistieken;
  • de ECB en Eurostat delen de verantwoordelijkheid voor betalingsbalansstatistieken en financiële en niet-financiële rekeningen uitgesplitst naar institutionele sector.

Waar zijn de statistieken te vinden?

De statistieken van de ECB kunnen kosteloos worden ingezien in het onderdeel Statistics van de website van de ECB en kunnen worden gedownload in het Statistical Data Warehouse.

Alle pagina's in dit deel