Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Štatistika

Ciele

Účelom štatistík ECB je poskytovať všetky údaje potrebné na plnenie úloh Európskeho systému centrálnych bánk. Hoci hlavnou úlohou je výkon menovej politiky za eurozónu, štatistiky ECB sa poskytujú aj Európskemu výboru pre systémové riziká, ktorý vykonáva makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom. ECB zároveň tieto štatistiky a doplňujúce informácie sprístupňuje širokej verejnosti i účastníkom trhu.

Kto zostavuje štatistiky?

Povinnosti ECB a Európskej komisie (t. j. Eurostatu) v oblasti hospodárskej a finančnej štatistiky na úrovni Európskej únie sú stanovené v memorande o porozumení:

  • ECB nesie prvoradú zodpovednosť za menovú a finančnú štatistiku, štatistiku medzinárodných rezerv Eurosystému a štatistiku nominálnych a reálnych efektívnych výmenných kurzov eura,
  • Eurostat nesie prvoradú zodpovednosť za všeobecnú hospodársku štatistiku,
  • obe inštitúcie zdieľajú zodpovednosť za štatistiku platobnej bilancie a finančné a nefinančné účty v členení podľa inštitucionálnych sektorov.

Kde možno tieto štatistické údaje nájsť?

Štatistiky ECB sú k dispozícii zdarma na internetovej stránke ECB v sekcii „Statistics“ a dajú sa stiahnuť z databázy Statistical Data Warehouse.

Všetky stránky v tejto sekcii