Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Environmentálna stopa eurových bankoviek

Eurosystém sa snaží zabezpečiť, aby eurové bankovky boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu, a zároveň zaistiť všeobecnú dostupnosť a akceptáciu hotovosti.

Člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone

Hotovostná stratégia Eurosystému vyjadruje naše odhodlanie zachovať hotovostné euro. Hotovosť je kľúčovou súčasťou našej ekonomiky a chceme, aby bola aj naďalej dostupná a prístupná pre všetkých. Zároveň musíme zabezpečiť, aby boli bankovky čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Aká je environmentálna stopa platieb eurovými bankovkami?

Vplyv celoročného používania eurových bankoviek ako platobného nástroja na osobu zodpovedá jazde autom na vzdialenosť 8 kilometrov. Toto je jeden z hlavných záverov štúdie environmentálnej stopy výrobku (Product Environmental Footprint – PEF).

Ide o hodnotenie na základe metodiky Európskej komisie, ktoré vychádza zo štúdie hodnotenia životného cyklu uskutočnenej v roku 2004 s cieľom zmerať environmentálny vplyv prvej série eurových bankoviek. V nadväznosti na túto prvú štúdiu boli prijaté opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie, napríklad posun smerom k používaniu 100 % udržateľnej bavlny vo výrobe a zákaz skládkovania odpadu z bankoviek.

Štúdia posudzuje celý životný cyklus eurových bankoviek od obstarávania surovín a výroby až po distribúciu a likvidáciu. Poukazuje na oblasti, v ktorých sme už dosiahli dobré výsledky, a naznačuje možnosti ďalšieho znižovania environmentálnej stopy našich bankoviek.

Hlavné závery hodnotenia vplyvu na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie je veľmi nízky

Celoročný vplyv platieb eurovými bankovkami na osobu zodpovedá jazde autom na vzdialenosť 8 kilometrov, resp. len 0,01 % jej celkového vplyvu na životné prostredie.

Viac o celkových výsledkoch

Dosiahli sme už značný pokrok

Používanie udržateľnejšej bavlny a zákaz skládkovania odpadu z bankoviek už majú pozitívny účinok.


Viac o doterajších opatreniach

Hlavné oblasti vplyvu na životné prostredie

Vzhľadom na to, že bankovky sú v obehu mnoho rokov, jednou z hlavných súčastí ich environmentálnej stopy je distribúcia.

Viac o príčinách

Štúdia environmentálnej stopy výrobku


Ďalší vývoj

Nepretržite pracujeme na znižovaní vplyvu bankoviek na životné prostredie a hľadáme spôsoby, ako zdokonaliť materiály a komponenty používané pri ich výrobe.

Výrobcovia bankomatov a banky zároveň podnikajú kroky na zníženie environmentálnej stopy bankomatov a infraštruktúry hotovostného cyklu. Zvažujú sa aj spôsoby, ako znížiť environmentálnu stopu prepravy bankoviek používaním udržateľnejších palív a energetických zdrojov.

Prebieha rozsiahly výskum a vývoj, ktorého cieľom je nájsť alternatívne metódy likvidácie odpadu z bankoviek, ako je napríklad recyklácia a opätovné použitie odpadového materiálu.

Výsledky štúdie PEF sa zohľadnia pri vývoji budúcich eurových bankoviek.


Viac informácií

Ďalšie podrobnosti

Viac informácií nájdete v odpovediach na najčastejšie otázky o štúdii environmentálnej stopy výrobku.

Najčastejšie otázky

Pre médiá

V súvisiacej tlačovej správe sa zdôrazňujú hlavné časti štúdie environmentálnej stopy výrobku.

Tlačová správa

Všetky stránky v tejto sekcii