Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila štúdiu o vplyve eurových bankoviek na životné prostredie

11 December 2023

  • Environmentálna stopa ročného používania eurových bankoviek na osobu sa rovná environmentálnej stope osemkilometrovej jazdy autom.
  • Eurosystém sa zaviazal ďalej znižovať vplyv bankoviek na životné prostredie a zároveň zabezpečovať všeobecnú dostupnosť a akceptovateľnosť hotovosti.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila štúdiu o environmentálnej stope eurových bankoviek ako platobného nástroja. Environmentálna stopa platieb bankovkami podľa nej v roku 2019 predstavovala 101 mikrobodov (µPt) na obyvateľa eurozóny. Táto hodnota zodpovedá jazde autom na vzdialenosť 8 km, resp. 0,01 % celkového environmentálneho vplyvu ročných spotrebných aktivít občana Európy.

Štúdia meria potenciálny environmentálny dosah všetkých činností v rámci celého cyklu eurových bankoviek – od obstarávania surovín, výroby, distribúcie a obehu až po likvidáciu národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny. Vychádza z metodiky Európskej komisie pre stanovovanie environmentálnej stopy produktov a nadväzuje na výsledky hodnotenia životného cyklu prvej série eurových bankoviek, ktoré sa začalo v roku 2004.

Medzi hlavné faktory environmentálnej stopy eurových bankoviek ako platobného prostriedku patrí spotreba elektrickej energie na prevádzku bankomatov a preprava, nasledovaná spracovaním v národných centrálnych bankách, výrobou papiera a overovaním pravosti bankoviek v obchodoch. Vzhľadom na dlhú životnosť bankoviek a ich mnohonásobné používanie pri platbách je dosah ich výroby nižší než dosah ich prepravy a distribúcie.

„Eurosystém sa zaväzuje zabezpečiť, aby boli eurové bankovky k životnému prostrediu čo najšetrnejšie, a zároveň zaručiť ich všeobecnú dostupnosť a akceptáciu,“ uviedol člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone.

Eurosystém vyvíja úsilie o zníženie environmentálnej stopy eurových bankoviek už od roku 2004. Používa napríklad len stopercentne udržateľnú bavlnu a zakázal skládkovanie bankovkového odpadu.

Pokrok v znižovaní vplyvu na životné prostredie dosiahli aj výrobcovia bankomatov a banky. Z dnes zverejnenej štúdie vyplýva, že zlepšenie energetickej efektívnosti bankomatov prispelo v rokoch 2004 až 2019 k zníženiu ich environmentálnej stopy o 35 %.

Zabezpečenie ešte väčšej šetrnosti budúcich eurových bankoviek k životnému prostrediu počas všetkých fáz ich životného cyklu je predmetom rozsiahleho výskumu a vývoja. ECB napríklad analyzuje alternatívne spôsoby likvidácie bankoviek, ako je recyklácia a opätovné využitie odpadového materiálu, ako aj možnosti vylepšenia materiálu a komponentov používaných v procese tlače.

Tieto kroky sú zároveň súčasťou širšieho záväzku ECB prispievať v medziach svojho mandátu k riešeniu problematiky klimatických zmien a znižovať svoju vlastnú environmentálnu stopu v súlade s cieľmi Parížskej dohody a s cieľmi Európskej únie v oblasti klimatickej neutrality. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii vo výročnom environmentálnom vyhlásení ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Belén Pérez Esteve, tel.: + 49 173 533 4269.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá