Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar rapport om Eurosedlarnas miljöavtryck

11 december 2023

  • Miljöavtrycket av en människas årsanvändning av eurosedlar motsvarar 8 km med bil
  • Eurosystemet har som åtagande att ytterligare minska eurosedlarnas miljöavtryck och samtidigt säkerställa att kontanter förblir lättåtkomliga och allmänt accepterade

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag en studie om miljöavtryck av eurosedlar som betalningsinstrument. Den visar att det genomsnittliga miljöavtrycket från betalningar med eurosedlar var 101 (micropoints (µPt)) per euroinvånare 2019. Detta motsvarar att en människa i euroområdet kör en bil 8 km, eller 0,01 % av det totala miljöavtrycket av en europés årliga konsumtion.

I studien mäts det potentiella miljöavtrycket av alla aktiviteter i en hel kontantcykel av eurosedlar – från anskaffning av råmaterial, tillverkning, distribution och omlopp till avyttring av de nationella centralbankerna i euroområdet. Den baseras på European Commission’s Product Environmental Footprint methodology och bygger på det arbete som inleddes i livscykelanalysen av eurosedlar i den första serien eurosedlar 2004.

De viktigaste bidragande faktorerna till miljöavtrycket från eurosedlar som betalningsmedel är energiförbrukning av bankautomater samt och transport, följt av centralbankernas hantering, papperstillverkning och äkthetskontroll av sedlar i affärer. Sedlarnas livslängd och det faktum att de används för många betalningar innebär att effekten av sedeltillverkning är lägre än den för transport och distribution.

Piero Cipollone, ledamot av ECB:s direktion, säger att Eurosystemet har åtagit sig att ytterligare minska eurosedlarnas påverkan på miljön och samtidigt säkerställa att kontanter förblir lättåtkomliga och allmänt accepterade.

Sedan 2004 gör Eurosystemet ansträngningar att minska eurosedlarnas miljöavtryck, t.ex. genom användning av 100 procent hållbar bomull samt förbud mot deponi av sedelrester.

Vidare har framsteg gjorts av producenter av bankautomater och av banker för att minska miljöavtryck från de maskiner de använder. I den studie som idag publiceras visas att förbättringar av bankautomaters energieffektivitet har bidragit till en 35-procentig minskning mellan 2004 och 2019.

Omfattande forskning och utveckling görs så att framtida eurosedlar blir ännu mer miljövänliga under alla stadier av sin livscykel. Så undersöker ECB alternativa metoder för deponi av sedelavfall, som recyklering och återanvändning av restmaterial, samt möjliga förbättringar av material och komponenter som används vid sedelframställningen.

Dessa åtgärder ingår i ECB:s bredare åtagande för hur klimatförändringar kan bemötas, inom dess mandat, och hur ECB:s egna miljöavtryck kan minskas i linje med målen i Parisavtalet och Europeiska unionens mål om klimatneutralitet. Detaljerad information ges ECB:s årliga miljöredovisning.

Frågor från media kan riktas till Belén Pérez Esteve, tfn: + 49 173 533 4269.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media