Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB s huvudbyggnad

En modern byggnad för en modern centralbank.

Byggnaden på Sonnemannstrasse 20 stod klar i november 2014. Grossmarkthalle (Frankfurts tidigare grossistmarknad) utgör en integrerad del av byggnaden, som alltså kombinerar både historiska och moderna inslag. Det är en unik byggnad och ett landmärke i staden.

ECB s huvudbyggnad

Ursprungsvisionen bakom ECB:s nya lokaler var Europas inre marknad med en egen valuta. Efter noggrant övervägande gjordes 2001 bedömningen att Grossmarkthalles tomt skulle vara en lämplig plats för att bygga ECB:s egen kontorsbyggnad.

ECB:s huvudbyggnad – från idé till färdig byggnad

Energidesign

Energieffektivitet var en viktig del av byggnadens utformning. Byggnaden har ett system för att samla upp och återvinna regnvatten, och värmen som genereras av byggnadens IT-center används för att värma upp kontoren. Jordvärmeslingor i byggnadsgrunden förser också byggnaden med värme och kyla.

Läs mer om miljöskyddet på ECB

Minnesmärket

Perioden 1941–1945 är ett mycket mörkt kapitel i Grossmarkthalles historia. Källaren i den östra flygeln användes nämligen vid deporteringen av judar. Idag finns det ett minnesmärke över förintelsens offer vid den tidigare samlingspunkten.

Läs mer om minnesmärket En överlevande berättar sin historia

Intervallvideo

Från frukt- och grönsaksmarknad till Europeiska centralbankens nya lokaler: resan från idé till färdig byggnad tog bara lite drygt tio år. Resultatet har blivit en byggnad i östra Frankfurt som utgör en kontrapunkt till skyskraporna i stadskärnan.

Fakta och siffror

185m

185 m högt kontorstorn

250m

250 m långa Grossmarkthalle

120,000m2

120 000 m2 tomt

700trees

700 träd planterade på tomten

6,000panels

6 000 paneler på kontorstornets fasad

73km

73 km nya fasadfogar

Alla sidor i detta avsnitt