Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Utfrågning: Årsrapport

I årsrapporten beskrivs Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter och verksamhet samt Eurosystemets penningpolitik. Den publiceras oftast under följande år i april och presenteras av en direktionsledamot inför Europaparlamentet under en offentlig utfrågning.

2023

I siffror

2,9 procent i december

Inflationen i euroområdet sjönk kraftigt men var fortsatt alltför hög

Inflationen i euroområdet var 2,9 procent i december 2023, en nedgång från 9,2 procent i december 2022. Den låg kvar över vårt 2 procentsmål.

Mer om inflation
+200punkter

ECB höjde styrräntorna ytterligare

ECB höjde styrräntorna med ytterligare 200 punkter under 2023, vilket höjde räntan på inlåningsfaciliteten till 4 procent. Åtstramningen av penningpolitiken överfördes kraftfullt till ekonomin.

Mer
25år

I år firade ECB 25-årsjubileum

2023 firade ECB sitt 25-årsjubileum med mottot “Värdet av enighet i en föränderlig värld”.

Läs mer om kommunikation och insyn i ECB:s policy

Presentation för Europaparlamentet

Läs Luis de Guindos tal till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor i samband med att årsrapporten presenterades.

Läs talet

Hela rapporten

Se tillbaka på ECB:s verksamhet och vår bedömning av ekonomin under det gångna året.

Se hela 2023 årsrapport.

Återkopplingsdokument om Årsrapporten

Publicerat i samband med att ECB:s årsrapport 2023 lades fram för Europaparlamentet. I dokumentet besvaras frågor som Europaparlamentet tog upp i sin resolution om förra årets årsrapport.

Läs hela dokumentet

Årsbokslut

Årsbokslutet visar vår finansiella ställning och resultatet av vår verksamhet. Det ingår i årsrapporten men publiceras tidigare, i februari. Ta en titt på de senaste och tidigare publiceringarna.

Årsbokslut
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Rapporteringskrav

ECB är en oberoende institution som fritt kan använda de verktyg som står till dess förfogande för att utföra sina uppgifter och sitt uppdrag. Ansvarighet utgör den nödvändiga motvikten till detta oberoende.

Ansvarighet

Webbsändningar

ECB:s ordförande och andra direktionsledamöter kommer regelbundet till Europaparlamentet.

Utfrågningar i Europaparlamentet

Alla sidor i detta avsnitt