Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен доклад

В годишния доклад се описват задачите и дейностите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и се дава отчет за паричната политика на Евросистемата. Публикува се обикновено през пролетта на следващата година и се представя от член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ пред Европейския парламент на публично изслушване.

2023 г.

в числа

2,9% през декември

Инфлацията в еврозоната спадна рязко, но остана твърде висока

През декември 2023 г. общата инфлация в еврозоната беше 2,9% спрямо 9,2% през декември 2022 г. Това все още беше над целевото равнище от 2%.

Още по темата за инфлацията
+200б. п.

ЕЦБ повиши още основните лихвени проценти

През 2023 г. ЕЦБ повиши основните си лихвени проценти с още 200 базисни пункта, така че лихвеният процент по депозитното улеснение достигна 4%. Затягането на паричната политика намери силно отражение в икономиката.

Нашата парична политика
25години

Тази година ЕЦБ отбеляза своята 25-годишнина

През 2023 г. ЕЦБ отбеляза своята двадесет и пета годишнина под надслова „стойността на единството в един променящ се свят“.

Още по темата за комуникацията и прозрачността на политиката на ЕЦБ

Представяне пред Европейския парламент

Прочетете речта на Луис де Гиндос пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент при представянето на годишния доклад.

Прочетете речта

Пълният текст на доклада

Проследете работата на ЕЦБ и нашата оценка на икономиката през последната година.

Вижте пълния текст на годишния доклад за 2023 г.

Отговори

Тези отговори, публикувани по повод представянето на Годишния доклад на ЕЦБ за 2023 г. пред Европейския парламент, съдържат коментари по повдигнатите въпроси и искания в резолюцията на Европейския парламент относно годишния доклад от предишната година.

Прочетете пълния текст на отговорите

Годишен отчет

В годишния отчет се описва нашето финансово състояние и резултатите от нашите операции. Той е част от годишния ни доклад, но се публикува по-рано – през февруари. Вижте последната и предишни публикации.

Годишен отчет
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Отчетни задължения

ЕЦБ е независима институция, която има право на преценка как да използва своите инструменти според необходимостта, за да изпълнява задачите си и да осъществява мандата си. Отчетността е задължителен спътник на тази независимост.

Отчетност

Излъчвания в интернет

Председателят на ЕЦБ и други членове на Изпълнителния съвет се явяват редовно на изслушвания пред Европейския парламент.

Изслушвания пред Европейския парламент

Всички страници в този раздел