Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Стимулиране на действия в по-широк план

Борбата с изменението на климата е задача, която стои пред целия свят. Нужни са действия на всички фронтове. Ние споделяме експертния си опит, за да стимулираме действия, надхвърлящи границите на ЕЦБ, и възприемаме и налагаме най-добри практики в борбата с изменението на климата, загубата на природа и влошаването на нейното състояние.

Резултати от анализа на екологичния отпечатък на евробанкнотите

Как ЕЦБ се стреми да прилага най-добри практики и да способства за по-мащабни действия?

Работим в тясно сътрудничество с европейски и международни партньори

Съвместно с европейски и международни партньори се стремим да повишаваме прозрачността по темите, свързани с климата, да подобряваме екологичните си резултати и да преодоляваме пропуските в данните. Осигуряваме анализи и експертни знания, за да спомогнем за по-широко опознаване на рисковете, свързани с климата и природата, и на икономическите възможности. Освен това се стремим да разберем по-добре как да прилагаме най-добрите практики в собствената си работа, включително в свързаните с климата оповестявания и устойчивите инвестиции.

Стараем се да повишаваме прозрачността на собствените ни дейности

Полагаме усилия да повишаваме прозрачността по отношение на действията ни, като оповестяваме свързани с климата данни относно свързаните и несвързаните с паричната политика портфейли и екологичния ни отпечатък. Това допринася за наличието на свързани с климата данни и за познанията както в ЕЦБ, така и извън нея, относно икономическите последици от изменението на климата. Освен това то дава на участниците на пазара по-добра възможност да се справят с бъдещи трудности, свързани с климата.

Намаляваме собственото си въздействие върху околната среда

ЕЦБ и други институции на ЕС дават своя принос за Европейския зелен пакт чрез усилията си да помогнат на Съюза да постигне заложената си цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и междинната цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. Затова работим непрекъснато за това да намалим екологичния отпечатък от текущите ни институционални дейности. Така например, предприемаме мерки да засилим екологичната устойчивост на наличнопаричното обращение. При несвързаните с паричната политика портфейли работим и по залагане на цели за нетни нулеви емисии най-късно до 2050 г.

ЕЦБ и опазването на околната среда

Всички страници в този раздел