Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Околна среда, здраве и безопасност

Ние се грижим за околната среда и искаме да Ви осигурим евробанкноти, които са безопасни за производство и употреба, не представляват риск за здравето и са възможно най-екологосъобразни.

За да поддържат високи стандарти за здравословни, безопасни и екологични условия при производството на евробанкнотите и суровините за тях, производителите трябва да отговарят на точно определени от ЕЦБ изисквания.

Извършваме ежегодни проверки дали тези изисквания се спазват. Те се допълват от две системи за управление, основани на международните стандарти ISO14001 и ISO 45001.

Система за управление на околната среда

Системата за управление на околната среда гарантира, че евробанкнотите, включително суровините за тях, се произвеждат по възможно най-устойчив начин.

От въвеждането на еврото следим екологичното въздействие на производството на евробанкнотите и суровините за тях и популяризираме инициативи за устойчивост, за да ограничим още повече отражението им върху околната среда. Освен това следим и нововъзникващите екологични съображения.

През 2004 г. извършихме оценка на жизнения цикъл, за да измерим въздействието на първата серия евробанкноти върху околната среда. Въз основа на резултатите бяха предприети мерки за намаляване на екологичния отпечатък на банкнотите, например използване на 100% устойчиво добит памук и забрана за депониране на отпадъци от банкноти.

Производителите на банкомати също полагат усилия за ограничаване на енергопотреблението си, което се е подобрило значително през последните 15 години.

Извършихме нова оценка на въздействието върху околната среда за втората серия банкноти – серия „Европа“, използвайки методологията на Европейската комисия за измерване на продуктовия отпечатък върху околната среда. Това изследване показва, че екологичното въздействие на един гражданин, който плаща с евробанкноти, като цяло е много слабо в сравнение с въздействието от другите му ежедневни дейности.

Повече за изследването

Система за управление на здравословни и безопасни условия

Ние следим банкнотите, за да гарантираме тяхната безопасност при производство и употреба, и извършваме оценки на риска за химически и биологични фактори.

Например грижим се всички химични вещества в банкнотите да бъдат далеч под пределно допустимите стойности за опазване на човешкото здраве и да са в съответствие с разпоредбите на ЕС.

Освен това защитаваме хората, произвеждащи евробанкноти, като изискваме производството на банкнотите и суровините за тях да съответства на международния стандарт ISO 45001 за системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Като повечето изделия, които преминават през много ръце, банкнотите могат да пренасят бактерии или вируси. Резултатите от независими изпитвания потвърждават, че евробанкнотите са безопасни за употреба и не носят по-голям риск от докосването на други публични повърхности като брави например.

В началото на пандемията от коронавирус (COVID-19) проверихме дали евробанкнотите и монетите биха могли да допринесат за разпространението на вируса. Резултатите показаха, че евробанкнотите, използвани за разплащания, не представляват сериозен риск от заразяване. 

Вижте нашето изследване на потенциалното предаване на COVID-19 чрез банкноти

Всички страници в този раздел