Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Акредитация на производителите на банкноти

Осигуряване на съответствие на евробанкнотите с най-високите стандарти за качество

ЕЦБ има задължението да гарантира сигурността на еврото като платежно средство, като прилага най-високи стандарти за етика, опазване на околната среда, здраве и безопасност, сигурност и качество през всички етапи на научноизследователската и развойна дейност, проектирането, производството и доставката на евробанкноти.

Поради това производството на евробанкноти следва да отговаря на специфични промишлени стандарти, включително ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, и в него да се спазват строги етични правила и изисквания за сигурност.

Производителите на евроматериали трябва да бъдат акредитирани

Производството на евроматериали и защитени евроматериали също е предмет на процедура на ЕЦБ по акредитиране. Само акредитирани производители могат да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки и да сключват договори за дейност, свързана с евроматериали или защитени евроматериали.

Условията на процедурите по акредитация са определени в Решение ЕЦБ/2020/24, което се прилага от 18 май 2021 г. и е изменено с Решение ЕЦБ/2022/35, което се прилага от 16 ноември 2022 г.

Области на дейност на акредитираните производители

ЕЦБ може да акредитира производители в следните области:

  • Отпечатване на банкноти
  • Производство на банкнотна хартия
  • Производство на печатни мастила
  • Производство на холограмни фолиа
  • Производство на осигурителна нишка за банкноти
  • Производство на други защитени материали

Допълнителна информация за провежданите от ЕЦБ процедури за акредитация

За повече информация вижте нашата специална страница с често задавани въпроси.

Ако обмисляте да кандидатствате за акредитация

Изпратете имейл на QEHS.accreditation@ecb.europa.eu (на английски език) с кратко описание на продуктите, които произвеждате (до 2 страници формат А4). Стараем се да отговорим в срок от един месец.

Използваме PGP криптиране за сигурност на кореспонденцията. Изтеглете PGP ключ за QEHS акредитация, който да използвате при предаване на чувствителна информация.

Други възможности за сътрудничество с ЕЦБ

Ако желаете да предложите нови защитни елементи или технологии за производство и обработка на банкноти, вижте нашата страница Изследователска и развойна дейност в областта на банкнотите.

Всички страници в този раздел