Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси за парите

Ще изчезнат ли скоро парите в брой?

Не. Парите в брой ще останат основното платежно средство в обозримото бъдеще. Парите в брой имат стойност, лесно се проверява истинността им, разпознават се от фалшификатите и не се изисква участието на трета страна за извършването на плащане. Никой друг платежен инструмент не включва така ефикасно тези три елемента като парите в брой.

Ще се превърнат ли парите в брой в отживелица с нарастването на безконтактните плащания?

Не. Уникалните характеристики на парите в брой гарантират, че те ще останат необходими и за в бъдеще. Цифровите платежни средства може и да са удобни за мнозина, но не за всеки. Безконтактните плащания няма да заменят парите в брой като платежен инструмент, а по-скоро ще съществуват успоредно с тях.

Имат ли търговците право да откажат пари в брой като платежно средство?

Европейската комисия издаде препоръка (2010/191/ЕС), въз основа на доклад на Експертната група за еврото като законно платежно средство. В нея се казва следното относно задължението за приемане на пари в брой.

  • Търговците не могат да откажат плащане в брой, освен ако двете страни не са се споразумели за използване на друго платежно средство.
  • Не е достатъчно да се постави надпис или табела, че търговецът отказва плащания в брой или плащания в определени купюри банкноти. Той трябва да посочи уважителна причина, например че има затруднение да поддържа достатъчно резерви в брой, за да връща ресто, или че има конкретни рискове за физическата сигурност поради наличието на голяма сума пари в брой.
  • Публични институции, които предоставят на гражданите основни услуги, не могат да прилагат ограничения или да отказват плащания в брой, без да имат достатъчно основание. Такова ограничение или отказ би уронило статута на евробанкнотите и монетите на законно платежно средство, който е защитен от правото на ЕС.

Имат ли националните централни банки компетентност по отношение на банкнотите и монетите?

Да. Компетентността за евробанкнотите е на ЕЦБ и националните централни банки от Евросистемата. За разлика от това компетентността за емитирането на евромонетите е на отделните държави членки, макар че ЕЦБ одобрява обема монети, който дадена държава членка може да емитира. Всички национални централни банки участват в логистиката на доставките на монети и съхранението на резервните количества.

Търговските банки имат ли компетентност да определят дали дадена банкнота е фалшива?

Не. Ако търговска банка има съмнения за истинността на дадена евробанкнота, тя я предава на националната централната банка (или на компетентния национален център за анализ), където се взема решение дали банкнотата е истинска.

Има ли различни банкноти с една и съща стойност, например две банкноти от 20 €?

Да. Първата серия евробанкноти (купюри от 5 € до 500 €) бе емитирана през 2002 г. и тези банкноти остават законно платежно средство. В периода от 2013 г. до 2019 г. ЕЦБ и националните централни банки от Евросистемата въведоха втора серия евробанкноти (серия „Европа“) с купюри от 5 € до 200 € (банкнота от 500 € вече не се емитира). Отделните купюри от първата и втората серия имат една и съща стойност.

Възможно ли е да се заразя с коронавирус от банкнотите?

Количеството от вируса, което може да се предаде, е толкова малко, че рискът от зараза е пренебрежим в сравнение с други повърхности, с които хората са в ежедневен контакт. ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с европейски лаборатории за оценка на поведението на коронавирусите на различни повърхности, за да можем да гарантираме възможно най-безопасното боравене с пари в брой. За повече информация прочетете нашата блог публикация.

Всички страници в този раздел