Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toelating van bankbiljettenproducenten

We zorgen ervoor dat eurobankbiljetten aan de hoogste normen voldoen

De ECB heeft als taak de integriteit van de euro als betaalmiddel te waarborgen. Hiervoor moeten in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, maar ook bij het ontwerp, de productie en de levering van eurobankbiljetten de hoogste ethische normen in acht worden genomen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, beveiliging en kwaliteit.

Daarom moet de productie van eurobankbiljetten voldoen aan specifieke industriële standaarden, waaronder ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001, en aan strenge ethische en veiligheidseisen.

Verplichte toelatingsprocedure voor producenten van (componenten van) eurobankbiljetten

Voor het produceren van eurobankbiljetten en de (beveiligde) componenten daarvan (ook wel euro-items en beveiligde euro-items genoemd) moet een toelatingsprocedure worden doorlopen (accreditatie). Alleen geaccrediteerde producenten mogen aan aanbestedingen deelnemen en overeenkomsten aangaan voor een euro-itemactiviteit of een beveiligde euro-itemactiviteit.

De voorwaarden voor de accreditatieprocedures zijn vastgelegd in Besluit ECB/2020/24, dat van toepassing is met ingang van 18 mei 2021 en gewijzigd is bij Besluit ECB/2022/35, dat van toepassing is met ingang van 16 november 2022.

Werkgebieden van geaccrediteerde producenten

De ECB kan producenten officieel toelaten op de volgende gebieden:

  • Drukken bankbiljetten
  • Productie bankbiljettenpapier
  • Productie drukinkt
  • Productie holografische folie
  • Productie veiligheidsdraad voor bankbiljetten
  • Productie andere beveiligde items

Meer informatie over de toelatingsprocedures van de ECB

Meer informatie vindt u op de pagina met veelgestelde vragen.

Overweegt u deelname aan de toelatingsprocedure?

Stuur dan een e-mail naar QEHS.accreditation@ecb.europa.eu, in het Engels, met een korte beschrijving (maximaal twee pagina’s A4) van de producten die u vervaardigt. We doen ons best om binnen een maand te reageren.

Ten behoeve van veilige communicatie maken we gebruik van PGP-versleuteling. Download en gebruik de PGP-sleutel van QEHS accreditation als u vertrouwelijke informatie wilt verzenden.

Andere mogelijkheden tot samenwerking met de ECB

Als u nieuwe echtheidskenmerken of technologieën voor de productie en verwerking van bankbiljetten wilt voorstellen, bezoek dan onze webpagina Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bankbiljetten.

Alle pagina's in dit deel