Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Veelgestelde vragen

Inleiding

Hoe krijg ik toegang tot rechtshandelingen van de ECB?

Alle rechtshandelingen van de ECB zijn samengebracht op het ECB-gedeelte van EUR-Lex, dat toegankelijk is via directe links op de website van de ECB, de website van ECB-Bankentoezicht en via de website van EUR-Lex zelf, door onder EU-recht te klikken op bladeren, EU-instellingen. U kunt ook de zoekfuncties van EUR-Lex gebruiken om rechtshandelingen van de ECB te vinden.

Wat is er te vinden in het ECB-gedeelte van de EUR-Lex-website?

In de database zitten alle rechtshandelingen van de ECB vanaf 1998 en van het Europees Monetair Instituut van 1994 tot en met 1997, inclusief alle nationale en EU-adviezen en brieven in verband met de adviesfunctie van de ECB, memoranda van overeenstemming, overeenkomsten en alle andere juridische documenten van de ECB. De database bevat daarnaast alle voor de ECB relevante jurisprudentie.

Hoe is het ECB-gedeelte van EUR-Lex opgezet?

Op de landingspagina van het ECB-gedeelte van EUR-Lex is het volgende te zien:

  1. de rubriek ‘Bladeren op thema’
  2. drie verschillende zoekfuncties: ‘Snelzoeken in ECB-documenten’, 'Uitgebreid zoeken', en ‘Documenten zoeken’ en ‘Zoeken in rechtspraak’
  3. de rubriek ‘Visuele navigatie’, met statistieken over rechtshandelingen van de ECB en directe toegang tot van tevoren samengestelde compilaties
  4. de rubriek ‘Pas verschenen’, met een overzicht van onlangs gepubliceerde rechtshandelingen van de ECB
  5. toegang tot het portaal van het Europees bankentoezicht, waar alle rechtshandelingen van de ECB en alle jurisprudentie in verband met het bankentoezicht te vinden zijn

Bladeren op thema

Hoe werkt ‘Bladeren op thema’?

Alle rechtshandelingen van de ECB zijn ingedeeld op onderwerp en te vinden via de bladerfunctie. Die functie werkt als een trechter: voor handelingen over een bepaald onderwerp kiest u een thema en perkt het zoekkader dan steeds verder in. Door te klikken op een plusje opent u een submenu, en door te klikken op het vergrootglas rechts van een (sub)thema zoekt u alle rechtshandelingen over dat onderwerp.

Hoe vind ik alle rechtshandelingen met betrekking tot het algemeen kader voor monetairbeleidsinstrumenten?

Klik bij ‘Bladeren op thema’ op ‘Monetair beleid en transacties’, en klik dan door naar ‘Monetaire beleidsinstrumenten’. Dan verschijnt een tweetal subthema's, waaronder ‘Algemeen kader’. Als u op het vergrootglas naast ‘Algemeen kader’ klikt, verschijnt er een lijst met alle rechtshandelingen van de ECB over dit thema, dat u desgewenst zelf verder kunt inperken.

Snelzoeken in ECB-documenten

Hoe werkt de snelzoekfunctie?

De snelzoekfunctie is vooral bedoeld voor het zoeken op trefwoorden. Anders dan bij de algemene snelzoekfunctie van EUR-Lex, die geheel EUR-Lex doorzoekt, wordt alleen het ECB-gedeelte van de database doorzocht. Snelzoeken levert alle soorten ECB-documenten op, ook documenten omtrent rechtszaken die voor de ECB relevant zijn. Een voordeel van deze snelzoekfunctie is dat ook gezocht wordt op de metadata van de documenten, wat een uitgebreider zoekresultaat oplevert.

Hoe vind ik alle adviezen van de ECB over nationale wetgevingsvoorstellen van een bepaalde lidstaat?

Ga naar ‘Snelzoeken in ECB-documenten’ en typ de naam in van het betreffende land. U kunt uw zoekopdracht verfijnen door in de lijst met resultaten onder ‘Op soort besluit’ te klikken op ‘Advies over een nationaal wetgevingsvoorstel'.

Uitgebreid zoeken

Hoe werkt ‘Uitgebreid zoeken’?

Net als bij de snelzoekfunctie wordt bij uitgebreid zoeken alleen het ECB-gedeelte van de database doorzocht. Deze functie biedt echter meer mogelijkheden om de zoekopdracht naar eigen voorkeur te verfijnen, bijv. op datum, documenttype en auteur. U kunt ook verschillende opties combineren. Anders dan bij de snelzoekfunctie wordt bij het doorzoeken van teksten met de uitgebreide zoekfunctie niet gekeken naar de metadata van de documenten.

Ik ben op zoek naar bindende rechtshandelingen van de ECB over een bepaald onderwerp, maar de zoekresultaten bevatten een groot aantal adviezen van de ECB. Hoe zorg ik ervoor dat er geen adviezen in de resultaten worden opgenomen?

Ga naar ‘Uitgebreid zoeken’. Bij ‘Referentienummer document’ klikt u op + en u selecteert alleen de documentsoorten die u zoekt. Stel u bent op zoek naar bindende rechtshandelingen. Dan selecteert u: verordening, beschikking, besluit en richtsnoer.

Documenten zoeken

Hoe werkt ‘Documenten zoeken’?

Met de functie ‘Documenten zoeken’ spoort u snel een specifieke rechtshandeling op door het documentnummer in te typen. Anders dan bij snel en uitgebreid zoeken, waarbij in alle soorten ECB-documenten wordt gezocht (inclusief voor de ECB relevante stukken van rechtszaken), hebben de zoekresultaten bij ‘Documenten zoeken’ alleen betrekking op rechtshandelingen en instrumenten van de ECB, brieven over de raadplegingsplicht, memoranda van overeenstemming en overeenkomsten.

Met deze functie kunt u ook zoeken naar rechtshandelingen uit een bepaald jaar, of een combinatie van zoekcriteria gebruiken (zoals alle richtsnoeren van de ECB uit 2019).

Hoe vind ik alle adviezen van de ECB over wetgevingsvoorstellen van de EU?

Open bij ‘Documenten zoeken’ het drop-downmenu met de verschillende soorten rechtshandelingen van de ECB en selecteer ‘Advies’. Aan de linkerkant van de resultatenpagina, onder ‘Op soort besluit’, klikt u op ‘Advies’. Daardoor worden adviezen over nationale wetgevingsvoorstellen en rectificaties uitgefilterd.

Zoeken in rechtspraak

Hoe werkt ‘Zoeken in rechtspraak’?

Met deze functie kunt u snel een document in verband met een bepaalde rechtszaak vinden door het nummer van de zaak in te voeren. Anders dan bij snel en uitgebreid zoeken, waarbij in alle soorten ECB-documenten wordt gezocht, hebben de zoekresultaten bij ‘Zoeken in rechtspraak’ alleen betrekking op rechtszaken die relevant zijn voor de ECB. U vindt er arresten en beschikkingen in zaken die relevant zijn voor de ECB. Dat zijn alle rechtszaken waarin de ECB partij is, maar ook andere rechtszaken die ofwel in het ‘Repertorium op de rechtspraak’ zijn opgenomen onder ‘Economisch en monetair beleid’, of waarin bepaalde rechtshandelingen worden aangehaald die van belang zijn voor de taken van de ECB in het kader van het bankentoezicht.

U kunt ook zoeken naar de gehele rechtspraak uit een bepaald jaar, of naar alle rechtszaken die relevant zijn voor de ECB. Dat laatste doet u door alle velden leeg te laten en op het vergrootglas te klikken.

Visuele navigatie

Hoe werkt de ‘Visuele navigatie’?

Om op de pagina ‘Visuele navigatie’ te komen, klikt u op de landingspagina in een van de grafieken of op ‘Visuele navigatie’ in het menu links. Daar vindt u meer informatie over rechtshandelingen van de ECB in de vorm van statistieken op jaar, onderwerp en soort handeling. Als u op een staaf in een van de grafieken klikt, krijgt u een overzicht van alle rechtshandelingen die aan die staaf ten grondslag liggen. In die overzichten worden alleen de oorspronkelijke rechtshandelingen (dus zonder wijzigingen en rectificaties) getoond.

Pas verschenen

Hoe werkt de rubriek ‘Pas verschenen’?

Bij ‘Pas verschenen’ ziet u welke rechtshandelingen van de ECB onlangs op EUR-Lex zijn gezet. Voor een volledig overzicht van alle op EUR-Lex verschenen rechtshandelingen gebruikt u de snelzoekfunctie met een leeg zoekveld en klikt dan op ‘Sorteren op datum’. De meest recente resultaten staan dan bovenaan.

Bevat ‘Pas verschenen’ alleen rechtshandelingen van de ECB?

Ja, bij ‘Pas verschenen’ verschijnen alleen door de ECB gepubliceerde rechtshandelingen, exclusief documenten in verband met rechtszaken.

Doeltreffend zoeken naar ECB-documenten in EUR-Lex

Hoe vind ik meer informatie over een document in EUR-Lex?

Als u een document in EUR-Lex bekijkt, ziet u aan de linkerkant de tab ‘Over dit document’. Als u hierop klikt, krijgt u alle informatie en metadata in verband met dit document te zien, zoals data, classificatie en gerelateerde documenten, bijv. wijzigingen en geconsolideerde versies.

Wat is het verschil tussen de beschikbare zoekfuncties?

Het verschil zit in de gedeeltes die doorzocht worden en in de invoer in het zoekveld. Met snelzoeken in ECB-documenten doorzoekt u het volledige ECB-gedeelte op basis van trefwoorden. Met uitgebreid zoeken doorzoekt u eveneens het ECB-gedeelte, maar deze functie biedt meer mogelijkheden om de zoekopdracht te verfijnen: zo kunt u bijvoorbeeld de resultaten tot alleen geldende wetgeving beperken of rectificaties uitsluiten. De specifieke zoekfuncties (Documenten zoeken, Zoeken in rechtspraak) zijn bedoeld voor gerichte zoekopdrachten naar respectievelijk alleen rechtshandelingen en jurisprudentie in het ECB-gedeelte.

Hoe vind ik de geconsolideerde versie van een rechtshandeling?

In de lijst met zoekresultaten gaat u naar de oorspronkelijke versie van de desbetreffende rechtshandeling (niet naar wijzigingen of rectificaties) en klikt u op de datum naast ‘Huidige geconsolideerde versie’. Door te klikken op ‘Alle versies tonen’ in het menu links vindt u alle geconsolideerde versies, met de tot op die datum opgenomen wijzigingen.

Geconsolideerde versies worden met enige vertraging geproduceerd, dus het is mogelijk dat er nog geen geconsolideerde versie met de meest recente wijzigingen beschikbaar is.

Hoe vind ik alle wijzigingen van een rechtshandeling?

Via ‘Documenten zoeken’ zoekt u op het referentienummer van de rechtshandeling. Open de rechtshandeling in de resultatenlijst en klik op ‘Over dit document’ links van het documentvenster. Zo krijgt u alle informatie over wijzingen aan de rechtshandeling te zien.

Een lijst met links naar alle wijzigingen is ook te vinden op de eerste pagina van de ‘Huidige geconsolideerde versie’.

Kan ik zoeken op tekst in pdf-documenten?

Nee, momenteel is het niet mogelijk om te zoeken op tekst in pdf-documenten in EUR-Lex.

Kan ik de technische werkdocumenten zien die deel uitmaken van sommige adviezen?

Ja, voor adviezen waarvoor dergelijke technische werkdocumenten bestaan, kunt u die documenten bekijken door te klikken op de Engelse doc-versie onder ‘Talen, formaten en link naar PB’.

Zie ik alleen resultaten in de taal van de zoekopdracht, of krijg ik resultaten in alle talen te zien?

U krijgt alleen resultaten in de taal van de zoekopdracht te zien.

Krijg ik toegang tot extra informatie als ik me als gebruiker aanmeld?

Nee. Alle rechtshandelingen in EUR-Lex zijn beschikbaar voor alle gebruikers, ongeacht of ze een gebruikersaccount hebben. Aanmelden als gebruiker bij EUR-Lex geeft u dus geen toegang tot extra informatie. Wel beschikt u over uitgebreidere functionaliteiten (bijv. uw zoekopdracht opslaan). Zie de Registratiepagina voor meer informatie over de aanmaak van een account op EUR-Lex.

Meer informatie over EUR-Lex

Waar kan ik meer informatie over EUR-Lex vinden?

Voor algemene informatie over EUR-Lex verwijzen we u naar:

Ik heb nog vragen over het ECB-gedeelte van EUR-Lex. Aan wie kan ik die stellen?

Indien u vragen hebt over de rechtshandelingen van de ECB in het ECB-gedeelte van EUR-Lex, kunt u contact opnemen met de ECB via DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Alle pagina's in dit deel