Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het ontwerpproces

In december 2021 hebben we aangekondigd het ontwerp van de eurobankbiljetten te gaan vernieuwen, met het oog op de ontwikkeling van nieuwe biljetten. We willen ervoor zorgen dat bankbiljetten altijd beschikbaar en toegankelijk zijn en een veilig en efficiënt betaalmiddel blijven. 

Ook willen we dat de biljetten zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk zijn. Daarom kijken we naar de ecologische voetafdruk van bankbiljetten en zoeken we manieren om de milieueffecten via nieuwe producten en processen terug te dringen. Dit is ook een kans om bankbiljetten inclusiever te maken voor alle Europeanen.

De Raad van Bestuur beslist over een nieuw thema en nieuwe ontwerpen. Daarbij houdt de Raad rekening met de standpunten van het publiek en het advies van groepen deskundigen.

Er zijn twee belangrijke mijlpalen in dit proces:

  1. selectie van mogelijke toekomstig thema’s
  2. de ontwerpfase, inclusief het kiezen van mogelijke motieven en een ontwerpwedstrijd

We blijven het advies van het publiek en deskundigen inwinnen. Ons doel? Ervoor zorgen dat het thema en de geselecteerde ontwerpen voor alle Europeanen herkenbaar zijn.

Belangrijkste stappen

Een thema selecteren voor onze toekomstige bankbiljetten

Op 29 november 2023 heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten twee mogelijke thema’s mee te nemen naar de volgende fase in het ontwerpproces van de eurobankbiljetten: ‘Europese cultuur’ en ‘Rivieren en vogels’. Om de voorkeuren van het publiek zo ruim mogelijk weer te geven, werden de geselecteerde thema’s ‘Rivieren, de levensaders van Europa’ en ‘Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend’ gecombineerd in een thema dat verband houdt met de natuur en verwijst naar bredere onderwerpen zoals milieu en duurzaamheid.

We vinden het heel belangrijk dat de besluiten tijdens de hele ontwerpfase de standpunten van het Europese publiek weergeven. De geselecteerde thema’s kregen zowel in de online enquête van de ECB als in de enquête van een extern onderzoeksbureau het vaakst de voorkeur.

Mogelijke thema’s voor toekomstige eurobankbiljetten


Europese cultuur

Het rijke culturele erfgoed van Europa en de dynamische culturele en creatieve sectoren versterken de Europese identiteit en smeden een gedeeld gevoel van erbij horen. 

Cultuur bevordert gedeelde waarden, inclusie en dialoog in Europa en over de hele wereld. Cultuur brengt mensen samen.

Rivieren en vogels

Rivieren en vogels kennen geen grenzen en staan symbool voor vrijheid, eenheid tussen de Europeanen en onze verbinding met de natuur. 

Europa herbergt een grote verscheidenheid aan rivieren en vogels die ons inspireren en ons herinneren aan onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen.

Luisteren naar Europeanen

Sinds de start van het ontwerpproces hebben we het Europese publiek twee keer geraadpleegd. 

Tussen december 2021 en maart 2022 hebben we mensen in alle landen van het eurogebied gevraagd naar hun standpunt over mogelijke thema’s voor toekomstige eurobankbiljetten.

Bekijk de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar nieuwe thema’s voor eurobankbiljetten.

Volledig verslag Samenvatting

Tussen juli en augustus 2023 hebben we een online enquête gehouden waarin mensen werden gevraagd om aan te geven naar welke van de zeven thema’s hun voorkeur uitgaat. Meer dan 365.000 Europeanen hebben hierop gereageerd. Om een representatieve steekproef te verkrijgen hebben we ook een onafhankelijk onderzoeksbureau gevraagd een soortgelijke enquête uit te voeren, tegelijk met de online enquête.

Lees het verslag en kom meer te weten over de enquêteresultaten.

Volledig verslag Samenvatting

Raadplegen van de deskundigen

Eind 2021 hebben we een adviesgroep over mogelijke nieuwe thema’s voor toekomstige bankbiljetten opgericht. Dit is een onafhankelijke, multidisciplinaire en diverse groep deskundigen uit het hele eurogebied. Op basis van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek heeft de groep zes thema’s voorgesteld. 

De Raad van Bestuur van de ECB heeft zorgvuldig onderzocht of deze thema’s herkenbaar zijn voor Europeanen en of ze een afspiegeling vormen van het leven in Europa en de Europese waarden. Vervolgens heeft de Raad nog een zevende thema toegevoegd: ‘Europese cultuur’.

De zeven thema’s worden hieronder opgesomd (in willekeurige volgorde). De beschrijvingen van deze thema’s zijn te vinden in het persbericht van 10 juli 2023.

  • Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend
  • Europese cultuur
  • Europese waarden weerspiegeld in de natuur
  • De toekomst is aan jou 
  • Handen: samen vormen we Europa
  • Ons Europa, onszelf
  • Rivieren, de levensaders van Europa 

Meer informatie over het werk van de 
adviesgroep voor de thema's


Een andere groep van deskundigen, de adviesgroep Motieven, gaat de ECB ondersteunen door aan de Raad van Bestuur motieven voor te stellen op basis van de geselecteerde thema’s. De leden van deze adviesgroep vertegenwoordigen verschillende expertisegebieden met betrekking tot de twee thema’s.

Leden van de adviesgroep Motieven

Nu we ‘Europese cultuur’ en ’Rivieren en vogels’ hebben geselecteerd als mogelijke thema’s voor toekomstige eurobankbiljetten, gaan we de motieven kiezen die deze thema’s het best illustreren.

Daarna starten we met de voorbereiding van een ontwerpwedstrijd. Meer informatie over de ontwerpfase en de wedstrijd volgt via onze officiële kanalen. De Raad van Bestuur neemt naar verwachting in 2026 een besluit over de toekomstige ontwerpen.

Zodra de toekomstige ontwerpen zijn geselecteerd, beslist de Raad van Bestuur wanneer de nieuwe eurobankbiljetten worden geproduceerd en uitgegeven. Dan duurt het nog enkele jaren voordat de eerste bankbiljetten in productie gaan en in onze portemonnee terechtkomen.

MEER INFORMATIE OVER VERWANTE ONDERWERPEN


Alle pagina's in dit deel