Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Процесът на изготвяне на новия дизайн

През декември 2021 г. обявихме плановете си да изготвим нов дизайн на евробанкнотите. Тези планове представляват част от процеса на разработване на нови банкноти. Искаме да гарантираме, че те са все така налични и достъпни, както и че ще продължат да бъдат сигурно и ефективно платежно средство. 

Искаме също така банкнотите да бъдат възможно най-устойчиви и екологосъобразни. Ето защо анализираме екологичния им отпечатък, за да открием възможности за намаляването му посредством нови продукти и процеси. Това ни дава възможност и да направим банкнотите по-приобщаващи за всички европейски граждани.

Управителният съвет ще вземе решение за нова тема и нов дизайн. Той ще вземе предвид мнението на обществеността, изразено в проучванията, както и съветите на експертните групи.

Процесът има два основни етапа:

  1. Избор на възможните бъдещи теми
  2. Изготвяне на дизайна, включително избор на възможни мотиви, и конкурс за дизайн

Обществеността и експертите ще продължават да участват в процеса. Целта ни е да гарантираме, че всички европейци припознават темата и избрания дизайн.

Основни стъпки в процеса на изготвяне на новия дизайн

Избор на тема на бъдещите ни банкноти

На 29 ноември 2023 г. Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да се премине към следващия етап на изготвянето на нов дизайн на евробанкнотите. Възможните теми са две: „Европейската култура“ и „Реки и птици“. За да бъдат отразени възможно най-добре предпочитанията на гражданите, попадналите в краткия списък теми „Реки – водите на живота в Европа“ и „Птиците – свободни, издръжливи, вдъхновяващи“ бяха обединени в една тема, посветена на природата и свързана с по-общи въпроси като околна среда и устойчивост.

За нас е много важно вземаните по време на процеса решения да отразяват мненията на европейската общественост. Избраните теми са най-предпочетените в онлайн анкетата на ЕЦБ и в проучването, проведено от външна изследователска фирма.

Възможни теми за бъдещите евробанкноти


„Европейската култура“

Богатото културно наследство и динамичният свят на културата и изкуството в Европа укрепват европейската идентичност, като изграждат споделено чувство за принадлежност. 

Културата насърчава общи ценности, приобщаване и диалог в Европа и по света. Тя сближава хората.

„Реки и птици“

Реките и птиците не признават граници, те символизират свободата и единството на европейците и нашата връзка с природата. 

Европа е надарена с огромно разнообразие на реки и птици. Те ни вдъхновяват и ни напомнят, че имаме задължение да опазваме околната среда.

Мнението на европейските граждани

Откакто започна процесът на изготвяне на новия дизайн, на два пъти потърсихме мнението на европейската общественост. 

В периода от декември 2021 г. до март 2022 г. попитахме граждани на всички държави от еврозоната какво мислят за възможните теми за бъдещите евробанкноти.

Вижте какво споделиха те в качественото проучване за новите теми на евробанкнотите.

Пълен текст на доклада Резюме

В периода от юли до август 2023 г. проведохме онлайн проучване, в което поканихме гражданите да посочат коя от седемте предварително подбрани теми им допада най-много. Отзоваха се над 365 000 европейци. За да бъде извадката представителна, възложихме също така на независима изследователска фирма да проведе подобно проучване в редица държави успоредно с онлайн анкетата.

Прочетете доклада, в който се съдържа повече информация за резултатите от проучването.

Пълен текст на доклада Резюме

Консултации с експерти

В края на 2021 г. създадохме Консултативната група по темите на дизайна – независима, мултидисциплинарна група от различни експерти от цялата еврозона, която да предоставя консултации във връзка с възможни нови теми на бъдещите банкноти. Въз основа на информация от проучване от качествено естество групата представи списък с предварително подбрани теми. 

След това Управителният съвет на ЕЦБ обмисли задълбочено дали те могат да бъдат припознати от европейските граждани и дали представляват европейския начин на живот и ценности. Той също така взе решение да добави седма тема – „Европейската култура“.

Седемте подбрани теми са изброени в списъка по-долу (без редът да отразява каквито и да било предпочитания). Описанията на тези теми се съдържат в прессъобщение от 10 юли 2023 г.

  • „Птиците – свободни, издръжливи, вдъхновяващи“
  • „Европейската култура“
  • „Европейските ценности, отразени в природата“
  • „Бъдещето е Ваше“ 
  • „Ръце – заедно строим Европа“
  • „Нашата Европа – ние самите“
  • „Реки – водите на живота в Европа“ 

Научете повече за работата на 
Консултативната група по темите на дизайна


Създадена е експертна група – Консултативна група по мотивите на дизайна, която да съдейства на ЕЦБ, като предложи на Управителния съвет мотиви въз основа на избраните теми. Членовете на групата са специалисти в различни области, свързани с двете теми.

Членове на Консултативната група по мотивите на дизайна

След като избрахме за възможни теми на бъдещите евробанкноти „Европейската култура“ и „Реки и птици“, следва избор на мотивите, които ги илюстрират най-добре.

След това ще започнем да подготвяме конкурс за проект. Повече информация за етапа на разработване на дизайна и за конкурса ще бъде публикувана в нашите официални канали. Очаква се Управителният съвет да вземе решение за бъдещия дизайн през 2026 г.

След това той ще реши кога да произведе и емитира новите евробанкноти. Ще минат още няколко години, докато бъдат отпечатани първите банкноти, които ще достигнат до Вас.

Всички страници в този раздел