Правна рамка

Тук можете да намерите

Всички правни актове на ЕСЦБ/ЕЦБ, както са публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз” (ОВ), подредени по тема и дата.

Многоезични: на 22 езика. Изберете предпочитаният от Вас език в горната част на екрана.

Целия контекст: всеки правен акт е представен с неговите поправки, отменено законодателство, свързани с него актове на ЕЦБ, свързаното с него законодателство на Общността, и друга сходна информация, като например прессъобщения.