Menu

Pravni okvir

Evropska centralna banka (ECB) kot institucija EU deluje po jasnih pravilih, ki so opredeljena v primarni in sekundarni zakonodaji Evropske unije. Cilji in naloge ECB so določeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije in v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Pri izvajanju nalog v okviru svojih pristojnosti lahko ECB sama sprejema pravne akte, poleg tega pa v svetovalni funkciji oblikuje in objavlja mnenja o zakonodajnih predlogih drugih institucij.

EUR-Lex

Pravni okvir ECB na spletišču EUR-Lex

Vsi pravni akti ECB so na voljo v vseh relevantnih uradnih jezikih EU ter dostopni na spletišču EUR-Lex, ki omogoča uradni dostop do pravnih dokumentov EU.

Razdelek ECB na spletišču EUR-Lex

O spletišču EUR-Lex

Kaj je na voljo v razdelku ECB na spletišču EUR-Lex?

Na EUR-Lex so na voljo vsi pravni akti ECB. To zajema vse pravne akte, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, ter vse akte, ki so bili v preteklosti objavljeni samo na spletnem mestu ECB.

 • Uredbe
 • Sklepi
 • Smernice
 • Priporočila
 • Mnenja in pisma o zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji v zvezi s svetovalno funkcijo ECB
 • Memorandumi o soglasju
 • Sporazumi

Vključene so tudi spremembe, popravki in prečiščena besedila pravnih aktov. Poleg tega je na voljo vse precedenčno pravo, ki je relevantno za ECB.

Iskanje dokumentov na spletišču EUR-Lex

V razdelku ECB na spletišču EUR-Lex lahko pravne akte iščete po naslednjih področjih:

 • pravni okvir ESCB
 • institucionalne določbe ECB
 • denarna politika in operacije denarne politike
 • plačilni sistemi in sistemi za poravnavo
 • bankovci in kovanci, plačilna sredstva in valutna vprašanja
 • devizno poslovanje in devizne rezerve
 • statistika
 • stabilnost finančnih trgov
 • bančni nadzor

Pravne akte in zadeve sodišč lahko iščete tudi po ključnih besedah, številki dokumenta, letu objave in drugih merilih.

Najnovejši pravni akti so prikazani v ločenem okviru na začetni strani. Na voljo je tudi popoln seznam pravnih aktov, razvrščenih po datumu.

Pravni akti po datumu

Do zbirk aktov glede na vrsto, temo ali leto objave lahko preprosto dostopate s pomočjo interaktivnih infografik, ki kažejo tudi statistiko števila pravnih aktov ECB.

Zadetki na spletišču EUR-Lex

Zadetki vsebujejo povezave do razpoložljivih jezikovnih različic v formatu HTML in PDF ter do objave v Uradnem listu Evropske Unije kot tudi do vseh razpoložljivih prečiščenih besedil akta. Vzporedno lahko odprete do tri jezikovne različice akta.