Pravni okvir

Tukaj lahko najdete

Vse pravne akte ESCB/ECB, kakor so objavljeni v »Uradnem listu Evropske unije« (UL), razvrščene po temi in času.

Večjezičnost: dostopno v 22 jezikih. Na vrhu strani izberite želeni jezik.

Celoten kontekst: vsak pravni akt je prikazan s popravki, razveljavljeno zakonodajo, povezanimi akti ECB, povezano sprejeto zakonodajo Skupnosti in drugimi povezanimi informacijami, kot so sporočila za javnost.